Wrocławski Teatr Lalek

Budynek

Nazwa budynku: Wrocławski Teatr Lalek
Miejscowość: Wrocław
Adres: pl., Teatralny 4

Dostępność architektoniczna

Miejsca parkingowe

Czy na terenie obiektu lub w jego okolicy znajdują się miejsca parkingowe? Tak
Czy korzystanie z parkingu jest odpłatne? Tak
Czy zapewniono miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością? (na terenie obiektu lub w strefie publicznej): Tak

Wejście

Położenie wejścia dostępnego dla osób poruszających się na wózku: Wejście główne
Czy wejście jest wolne od barier poziomych i pionowych? Wejście do budynku znajduje się na lekkim podwyższeniu, prowadzi do niego 5 schodów. Po prawej stronie schodów znajduje się barierka. Po lewej stronie wejścia, od strony Ogrodu Staromiejskiego, znajduje się pochylnia. Pochylnia ma szerokość 103 cm i po obu stronach poręcze. Po pokonaniu drzwi wejściowych na widzów czekają pracownicy obsługi widowni, którzy udzielą informacji i pomogą w przemieszczaniu się po budynku Teatru.
W jaki sposób można dostać się do wejścia? Pochylnią lub rampą
W jaki sposób osoba poruszająca się na wózku / osoba starsza może dostać się do budynku? Samodzielnie, Przy pomocy pracownika obiektu, Przy pomocy własnego asystenta
Z jakich rozwiązań mogą skorzystać osoby ze szczególnymi potrzebami chcące wejść do budynku, na przykład poręcze przy schodach, dostępne przyciski w windzie, drzwi otwierane bez użycia znacznej siły? Po prawej stonie schodów znajduje się barierka. Po lewej, od strony Ogrodu Staromiejskiego, znajduje sę pochylnia. Pochylnia ma szerokość 103 cm i po obu stronach barierki. Nad wejściem głównym do Teatru znajduje się znacznik ToTuPoint. Po pokonaniu drzwi wejściowych na widzów czekają pracownicy obsługi widowni, którzy udzielą informacji i pomogą w przemieszczaniu się po budynku Teatru.
Jaka jest szerokość drzwi wejściowych w cm? 210 cm
Czy drzwi są czytelnie oznaczone, na przykład w sytuacji, gdy zostały wykonane w przynajmniej 75 procent powierzchni z przezroczystego materiału? Tak. Drzwi są drewniane, wyraźnie kontrastujące z kolorem ściany budynku.
Czy drzwi mają pasy ostrzegawcze w kontrastowych kolorach, naklejone na co najmniej dwóch poziomach? Nie
Czy drzwi do pomieszczeń mają czytelne oznaczenia, z zachowaniem odpowiedniego kontrastu kolorystycznego? Tak

Przestrzeń

Kasa

Czy kasa położona jest w miejscu dostępnym dla osób poruszających się na wózku? Tak
Czy przynajmniej jedno stanowisko w kasie jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach? Nie

Toalety i pokoje rodzica z dzieckiem

Czy zapewniono toaletę w pobliżu miejsca wydarzenia? Tak
Podaj odległość toalety od miejsca wydarzenia. Na każdym piętrze budynku znajdują się toalety (w niewielkiej odległości od przestrzeni, odwiedzanych podczas spaceru).
Czy zapewniono toaletę dla osób z niepełnosprawnością? Tak
Podaj odległość toalety od miejsca wydarzenia. Toaleta znajduje się na parterze budynku, w odległości 5 m od miejsca rozpoczęcia spaceru.
Czy zapewniono komfortkę? Nie
Czy zapewniono pokój rodzica z dzieckiem? Nie
Czy zapewniono przewijak? Tak

Pokój wyciszenia

Czy zapewniono pokój wyciszenia? Nie
Opisz gdzie znajduje się pokój wyciszenia i co w nim jest. (nie dotyczy)

Miejsca odpoczynku

Czy zapewniono miejsca siedzące? tak
Opisz jakie masz krzesła, ławki, czy są z podłokietnikami? Na parterze, przy szatni oraz w kąciku zabaw i przy foyer Dużej sceny znajdują się szerokie, tapicerowane ławy bez podłokietników. W przestrzeniach technicznych, które odwiedzimy podczas spaceru, zapewniamy krzesła (bez podłokietników).

Dostęp do pomieszczeń

Czy w obiekcie jest zapewniony dostęp dla osób poruszających się na wózku do wszystkich pomieszczeń (z wyłączeniem technicznych)? Tak
Napisz, do których pomieszczeń zapewniono wejście osobom poruszającym się na wózkach, a do których takiego wejścia nie udało się zapewnić. Szatnia, kawiania, toaleta, foyer, Duża scena oraz Scena kameralna jest dostępna dla osób poruszających się na wózkach. Specyfika spaceru zakłada jednak przemieszczanie się również po pomieszczeniach technicznych i technicznych klatkach schodowych, nieodstępnych dla osób poruszających się na wózkach.

Sale

Czy w pomieszczeniu, w którym odbywa się wydarzenie, zapewniono wolne od barier przestrzenie komunikacyjne poziome i pionowe? Nie
Opisz dokładnie bariery, które utrudniają poruszanie się w pomieszczeniu, w którym odbywa się wydarzenie, na przykład zbyt wąskie korytarze, przejścia). Podczas spaceru uczestnicy odwiedzą zarówno w pełni dostępną Dużą Scenę Wrocławskiego Teatru Lalek, jak i pomieszczenia i korytarze techniczne, po których widzowie zwykle nie mogą się przemieszczać. Znacznym utrudnieniem w pokonaniu trasy spaceru będzie duża liczba schodów, wąskie i ciemne korytarze oraz ciasne pomieszczenia techniczne. Podczas spaceru na jego trasie zapewniamy krzesła, na których można odpocząć, jednak do części pomieszczeń można się dostać wyłącznie po schodach.
Wskaż rozwiązania dostępności istniejące w danej przestrzeni, na przykład poręcze, oznaczone krawędzie schodów, antypoślizgowa podłoga. Wszystkie schody, które pokonamy na trasie spaceru są wyposażone w poręcze. Część schodów, szczególnie tych, prowadzących do kabin akustyków / oświetleniowców, jest wyłożona wykładziną, która poza tłumieniem dźwięków, odznacza się również brakiem poślizgu. Na Dużej scenie wszystkie schody i podesty mają oznaczone krawędzie, jednak w pomieszczeniach i na korytarzach technicznych takie rozwiązanie nie zawsze jest stosowane.
Czy, jeśli wydarzenie odbywa się na wyższej kondygnacji, zapewniono windę/inne urządzenie? Tak
Napisz jakie to urządzenie i czy można je obsłużyć samodzielnie. Winda, obsługiwana przez pracowników obsługi widowni) dociera na wyższe kondygancje, ale nie można się z niej dostać do wszystkich pomieszczeń technicznych. Prowadzi do nich zwykle kilka / kilkanaście dodatkowych schodów.

Akustyka

Czy w pomieszczeniu, w którym odbywa się wydarzenie, są pogłos lub echo? Nie

Oświetlenie

Czy przestrzeń w budynku, na przykład schody, jest odpowiednio oświetlona, to jest zgodnie z normą PN-EN 12464-1:2012? Tak
Czy światło we wnętrzu budynku może oślepiać uczestników wydarzeń lub powodować olśnienia? Nie
Czy wewnątrz budynku zastosowano jedno z rozwiązań: światło rozproszone, odpowiednie osłony źródeł światła, światło skierowane tak, by nie świecić prosto w oczy uczestników? Tak
Czy źródła światła na wystawie powodują odblask lub refleksy? Nie dotyczy

Kontrast

Czy wewnątrz budynku zapewniono kontrast kolorystyczny ścian, podłogi i drzwi? Tak

Warunki sensoryczne

Czy przestrzeń, w której odbywa się wydarzenie jest przyjazne sensorycznie? Tak
Opisz ewentualne utrudnienia, na przykład hałas, dużo ludzi, intensywne zapachy, mocne lub oślepiające światła, niespodziewane dźwięki. Spacer odbywa się w różnych przestrzeniach, nie wszystkie są przyjazne sensorycznie. Wydarzenia odbywa się w cichych godzinach, w kameralnej grupie i bez intensywnych bodźców dźwiękowych / świetlnych, jednak utrudnieniem może być ciemność i ciasnota niektórych pomieszczeń.

Informacja o rozkładzie pomieszczeń

Jaki rodzaj informacji dotykowej dotyczącej przestrzeni zapewniono w budynku? Informacje w alfabecie Braille'a przy wejściach do pomieszczeń
Napisz, gdzie znajdują się punkty z informacją dotykową i jak do nich dojść. Tabliczki z informacją w alfabecie Braille'a znajdują się przy wejściach do wszystkich ogólnodostęnych przestrzeni Teatru (sceny, sale warsztatowe, toalety, kącik zabaw, szatnia, kawiarnia). Nakładki w alfabecie Braille'a znajdują się na poręczach schodów prowadzących do toalet i na Dużą scenę.
Jaki rodzaj informacji dźwiękowej dotyczącej przestrzeni zapewniono w budynku? Czujniki z głośnikiem nadające dźwięk, np. Totupoint
Napisz, gdzie znajdują się punkty z informacją dźwiękową i jak do nich dojść. Znaczniki ToTuPoint znajdują się nad wejściem głównym do budynku, na parterze - przy szatni oraz na piętrze - przy wejściu na Dużą scenę. Opis znaczników obejmuje wejście główne, całą przestrzeń parteru (szatnia, toalety) oraz foyer i Dużej sceny Teatru.
Jaki rodzaj informacji wizualnej dotyczącej przestrzeni zapewnono w budynku? Napisy lub piktogramy przy wejściach do pomieszczeń
Napisz, gdzie znajdują się punkty z informacją wizualną i jak do nich dojść. Tabliczki z napisami i informacją wizualną znajdują się przy wejściach do wszystkich ogólnodostęnych przestrzeni Teatru (sceny, sale warsztatowe, toalety, kącik zabaw, szatnia, kawiarnia).

Wstęp osób z psami asystującymi

Czy osoby poruszające się z psem asystującym mogą wejść na wydarzenie? Tak
Czy obsługa obecna na wydarzeniu wie, gdzie i na jakich zasadach mogą poruszać się osoby z psem asystującym? Tak

Ewakuacja

Czy w budynku obowiązuje szczegółowa procedura ewakuacji, wskazująca w jaki sposób prowadzona jest ewakuacja lub ratowanie osób ze szczególnymi potrzebami przebywających na terenie budynku? Tak
Czy obsługa wydarzenia, osoba odpowiedzialna za ewakuację, zna zasady ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami? Tak
Czy zostanie opracowana procedura ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami uczestniczących w wydarzeniu? Nie
Czy w budynku znajduje się dźwiękowy system powiadamiania alarmowego? Tak
Czy w budynku znajduje się świetlny system powiadamiania alarmowego? Nie

Dostępność Informacyjno-komunikacyjna

Środki wspierające komunikowanie się

Czy Twoja instytucja zapewnia środki wspierające komunikowanie się? Tak - poczta elektroniczna, SMS lub MMS, komunikacja audiowizualna, komunikatory internetowe, formularz na stronie internetowej
Czy w kasie można porozumieć się w języku migowym? Pracownik znający język migowy
Czy w punkcie informacyjnym można porozumieć się w języku migowym? Nie dotyczy
Napisz w jakich godzinach, z wykorzystaniem jakiego urządzenia, na przykład komputera lub tabletu, można skorzystać z tłumaczenia na język migowy. Na pół godziny przed rozpoczęciem wydarzenia przy kasie jest obecny tłumacz PJM.
Czy miejsca z tłumaczem języka migowego są oznaczone piktogramem? Nie
Dodatkowe informacje. Wydarzenie, ze względu na swój charakter (zachęcanie uczestników do działań w obszarze dźwięku) nie jest w pełni dostępne dla osób Głuchych.

System wspierający słyszenie

Czy kasa jest wyposażona w pętlę indukcyjną? Tak
Czy punkt informacyjny jest wyposażony w pętlę indukcyjną? Nie
Czy miejsca z pętlą indukcyjną są oznaczone piktogramem? Tak
Dodatkowe informacje. (nie dotyczy)

Informacja o zakresie działalności

Czy na stronie internetowej znajduje się tekst odczytywalny maszynowo z informacją o zakresie działalności Twojej instytucji? Tak
Czy na stronie internetowej znajduje się plik w polskim języku migowym (PJM), opisujący zakres działalności Twojej instytucji? Tak
Czy na stronie internetowej znajduje się informacja w tekście łatwym do czytania (ETR), opisująca zakres działalności Twojej instytucji? Tak

Komunikacja na wniosek

Czy w Twojej instytucji istnieją procedury zapewnienia komunikacji zgodnej z wnioskiem osoby ze szczególnymi potrzebami, na przykład w alfabecie Braille’a lub z osobą głuchoniewidomą? Nie

Przeszkolony zespół

Czy osoby pracujące na wydarzeniu znają zasady obsługi i komunikacji z osobą z niepełnosprawnością wzroku, słuchu, intelektualną i ruchową? Tak
Napisz jakie osoby ze szczególnymi potrzebami zostaną poprawnie obsłużone w Twojej instytucji. Pracownicy Wrocławskiego Teatru Lalek są przeszkoleni w zakresie obsługi osób z niepełnosprawnością wzroku, niepełnosprawnością słuchu, niepełnosprawnością ruchową, niepełnosprawnością intelektualną oraz w spektrum autyzmu.

Dostępność cyfrowa

Deklaracja dostępności

Czy multimedia są publikowane na stronie www i w mediach społecznościowych Twojej instytucji z audiodeskrypcją i napisami dla niesłyszących? Tak
Czy grafiki są publikowane na stronie www i w mediach społecznościowych Twojej instytucji z tekstem alternatywnym? Tak