Narodowe Forum Muzyki

Budynek

Nazwa budynku: Narodowe Forum Muzyki
Miejscowość: Wrocław
Adres: pl., Wolności 1

Dostępność architektoniczna

Miejsca parkingowe

Czy na terenie obiektu lub w jego okolicy znajdują się miejsca parkingowe? Tak
Czy korzystanie z parkingu jest odpłatne? Tak
Czy zapewniono miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością? (na terenie obiektu lub w strefie publicznej): Tak

Wejście

Położenie wejścia dostępnego dla osób poruszających się na wózku: Wejście główne
Czy wejście jest wolne od barier poziomych i pionowych? Wolne. Drzwi otwierają się automatycznie, nie ma żadnych progów.
W jaki sposób można dostać się do wejścia? Z poziomu chodnika, Windą
W jaki sposób osoba poruszająca się na wózku / osoba starsza może dostać się do budynku? Samodzielnie, Przy pomocy pracownika obiektu, Przy pomocy własnego asystenta
Z jakich rozwiązań mogą skorzystać osoby ze szczególnymi potrzebami chcące wejść do budynku, na przykład poręcze przy schodach, dostępne przyciski w windzie, drzwi otwierane bez użycia znacznej siły? Drzwi wejściowe otwierają się automatycznie, w budynku znajdują się windy (obecność brajla oraz czytanie poszczególnych pięter). Obecne są też poręcze przy schodach, podnośniki przy niektórych wejściach do Sal. Drzwi do Sali otwierane są przez obsługę - nie ma konieczności otwierania ich samodzielnie.
Jaka jest szerokość drzwi wejściowych w cm? Główne: 1,6 m, drzwi do sal koncertowych 110 cm
Czy drzwi są czytelnie oznaczone, na przykład w sytuacji, gdy zostały wykonane w przynajmniej 75 procent powierzchni z przezroczystego materiału? Nie.
Czy drzwi mają pasy ostrzegawcze w kontrastowych kolorach, naklejone na co najmniej dwóch poziomach? Nie
Czy drzwi do pomieszczeń mają czytelne oznaczenia, z zachowaniem odpowiedniego kontrastu kolorystycznego? Nie

Przestrzeń

Kasa

Czy kasa położona jest w miejscu dostępnym dla osób poruszających się na wózku? Tak
Czy przynajmniej jedno stanowisko w kasie jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach? Tak

Toalety i pokoje rodzica z dzieckiem

Czy zapewniono toaletę w pobliżu miejsca wydarzenia dla osób starszych? Tak
Podaj odległość toalety od miejsca wydarzenia. Toalety znajdują się w całym budynku.
Czy zapewniono toaletę dla osób z niepełnosprawnością? Tak
Podaj odległość toalety od miejsca wydarzenia. Zależy od piętra, o którym mówimy, ale są one na poziomie -3, -1 i 0, więc maksymalnie trzeba się przemieścić o 2 piętra (winda oczywiście jest).
Czy zapewniono komfortkę? Nie
Czy zapewniono pokój rodzica z dzieckiem? Tak
Czy zapewniono przewijak? Tak

Pokój wyciszenia

Czy zapewniono pokój wyciszenia? Tak
Opisz gdzie znajduje się pokój wyciszenia i co w nim jest. Pokój wyciszenia znajduje się na 1 piętrze, znajduje się w nim kanapa, fotel, poduszki, dywan, stolik, słuchawki wygłuszające, trochę zieleni oraz strefa dla rodzica - przewijak z wyposażeniem.

Miejsca odpoczynku

Czy zapewniono miejsca siedzące? Tak.
Opisz jakie masz krzesła, ławki, czy są z podłokietnikami? W Salach koncertowych (koncerty kameralne) posiadamy krzesła bez podłokietników, drewniane, z wyściółką lub bez. W Sali głównej mamy miękkie fotele z podłokietnikami. Na foyer znajdują się kanapy do odpoczynku.

Dostęp do pomieszczeń

Czy w obiekcie jest zapewniony dostęp dla osób poruszających się na wózku do wszystkich pomieszczeń (z wyłączeniem technicznych)? Tak
Napisz, do których pomieszczeń zapewniono wejście osobom poruszającym się na wózkach, a do których takiego wejścia nie udało się zapewnić. Do wszystkich Sal koncertowych mamy dostęp, do toalet, pokoju wyciszenia, kasy biletowej, szatni - wszędzie tam, gdzie ma dostęp reszta publiczności. Jeśli chodzi o Salę główną osoby poruszające się na wózku mają dostęp do określonych miejsc w obszarze: Parteru, Amfiteatru i 1 Balkonu. Balkon 2 i 3 nie są dostępne dla osób poruszających się na wózkach.

Sale

Czy w pomieszczeniu, w którym odbywa się wydarzenie, zapewniono wolne od barier przestrzenie komunikacyjne poziome i pionowe? Tak
Opisz dokładnie bariery, które utrudniają poruszanie się w pomieszczeniu, w którym odbywa się wydarzenie, na przykład zbyt wąskie korytarze, przejścia). Brak.
Wskaż rozwiązania dostępności istniejące w danej przestrzeni, na przykład poręcze, oznaczone krawędzie schodów, antypoślizgowa podłoga. Jeśli chodzi o przestrzeń, w której odbędzie się wydarzenie: nie posiadamy w Sali poręczy, ale nie ma też schodów. Podłoga jest drewniana.
Czy, jeśli wydarzenie odbywa się na wyższej kondygnacji, zapewniono windę/inne urządzenie? Tak
Napisz jakie to urządzenie i czy można je obsłużyć samodzielnie. Windy - można obsługiwać samodzielnie.

Akustyka

Czy w pomieszczeniu, w którym odbywa się wydarzenie, są pogłos lub echo? Nie

Oświetlenie

Czy przestrzeń w budynku, na przykład schody, jest odpowiednio oświetlona, to jest zgodnie z normą PN-EN 12464-1:2012? Tak
Czy światło we wnętrzu budynku może oślepiać uczestników wydarzeń lub powodować olśnienia? Nie
Czy wewnątrz budynku zastosowano jedno z rozwiązań: światło rozproszone, odpowiednie osłony źródeł światła, światło skierowane tak, by nie świecić prosto w oczy uczestników? Tak
Czy źródła światła na wystawie powodują odblask lub refleksy? Tak

Kontrast

Czy wewnątrz budynku zapewniono kontrast kolorystyczny ścian, podłogi i drzwi? Tak

Warunki sensoryczne

Czy przestrzeń, w której odbywa się wydarzenie jest przyjazne sensorycznie? Tak
Opisz ewentualne utrudnienia, na przykład hałas, dużo ludzi, intensywne zapachy, mocne lub oślepiające światła, niespodziewane dźwięki. Uczestnicy nie są narażeni na hałas, jedynie na dysonanse, może im nie odpowiadać muzyka w poszczególnych momentach. Jest to koncert kameralny, więc nie powinni być narażeni na hałas - instrumenty smyczkowe nie są z zasady drażniące. Zapachy - brak, Ilość osób - do 150 osób w sali (na 228 m2). Świtało ciepłe, miękkie, łagodne.

Informacja o rozkładzie pomieszczeń

Jaki rodzaj informacji dotykowej dotyczącej przestrzeni zapewniono w budynku? Plany tyflograficzne
Napisz, gdzie znajdują się punkty z informacją dotykową i jak do nich dojść. Znajdują się na poziomie 0, -1, -3 - w sumie mamy opracowane 3 piętra. Informacje znajdują się przy wejściach na piętra, przy windach.
Jaki rodzaj informacji dźwiękowej dotyczącej przestrzeni zapewniono w budynku? Czujniki z głośnikiem nadające dźwięk, np. Totupoint, Informacje przekazywane przez pracownika w pobliżu wejścia (np. na recepcji, w punkcie informacyjnym)
Napisz, gdzie znajdują się punkty z informacją dźwiękową i jak do nich dojść. Wraz z mapami tyflograficznymi. Na poziomie 0, -1, -3 . Informacje znajdują się przy wejściach na piętra, przy windach.
Jaki rodzaj informacji wizualnej dotyczącej przestrzeni zapewnono w budynku? Napisy lub piktogramy przy wejściach do pomieszczeń, Informacje kierunkowe (np. strzałki z napisami lub piktogramami wskazującymi położenie najważniejszych miejsc)
Napisz, gdzie znajdują się punkty z informacją wizualną i jak do nich dojść. W różnych miejscach - na korytarzach, na ścianach. Trudno wskazać jedno miejsce.

Wstęp osób z psami asystującymi

Czy osoby poruszające się z psem asystującym mogą wejść na wydarzenie? Tak
Czy obsługa obecna na wydarzeniu wie, gdzie i na jakich zasadach mogą poruszać się osoby z psem asystującym? Tak

Ewakuacja

Czy w budynku obowiązuje szczegółowa procedura ewakuacji, wskazująca w jaki sposób prowadzona jest ewakuacja lub ratowanie osób ze szczególnymi potrzebami przebywających na terenie budynku? Tak
Czy obsługa wydarzenia, osoba odpowiedzialna za ewakuację, zna zasady ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami? Tak
Czy zostanie opracowana procedura ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami uczestniczących w wydarzeniu? Tak
Link do informacji o ewakuacji osób uczestniczących z budynku. Nie posiadamy takiego linku. Te procedury są dla obsługi widowni.
Czy w budynku znajduje się dźwiękowy system powiadamiania alarmowego? Tak
Czy w budynku znajduje się świetlny system powiadamiania alarmowego? Nie

Dostępność Informacyjno-komunikacyjna

Środki wspierające komunikowanie się

Czy Twoja instytucja zapewnia środki wspierające komunikowanie się? Tak - poczta elektroniczna, komunikacja audiowizualna, formularz na stronie internetowej
Czy w kasie można porozumieć się w języku migowym? Brak tłumacza
Czy w punkcie informacyjnym można porozumieć się w języku migowym? Brak tłumacza
Czy miejsca z tłumaczem języka migowego są oznaczone piktogramem? Nie
Dodatkowe informacje. Niestety nie mamy żadnej komunikacji w języku migowym.

System wspierający słyszenie

Czy kasa jest wyposażona w pętlę indukcyjną? Nie
Czy punkt informacyjny jest wyposażony w pętlę indukcyjną? Nie
Czy miejsca z pętlą indukcyjną są oznaczone piktogramem? Nie

Informacja o zakresie działalności

Czy na stronie internetowej znajduje się tekst odczytywalny maszynowo z informacją o zakresie działalności Twojej instytucji? Nie
Czy na stronie internetowej znajduje się plik w polskim języku migowym (PJM), opisujący zakres działalności Twojej instytucji? Nie
Czy na stronie internetowej znajduje się informacja w tekście łatwym do czytania (ETR), opisująca zakres działalności Twojej instytucji? Tak

Komunikacja na wniosek

Czy w Twojej instytucji istnieją procedury zapewnienia komunikacji zgodnej z wnioskiem osoby ze szczególnymi potrzebami, na przykład w alfabecie Braille’a lub z osobą głuchoniewidomą? Nie

Przeszkolony zespół

Czy osoby pracujące na wydarzeniu znają zasady obsługi i komunikacji z osobą z niepełnosprawnością wzroku, słuchu, intelektualną i ruchową? Tak
Napisz jakie osoby ze szczególnymi potrzebami zostaną poprawnie obsłużone w Twojej instytucji. Osoby niewidome, osoby z niepełnosprawnością ruchową, intelektualną.

Dostępność cyfrowa

Deklaracja dostępności

Link do deklaracji dostępności: https://www.nfm.wroclaw.pl/deklaracja-dostepnosci
Czy multimedia są publikowane na stronie www i w mediach społecznościowych Twojej instytucji z audiodeskrypcją i napisami dla niesłyszących? Tak
Czy grafiki są publikowane na stronie www i w mediach społecznościowych Twojej instytucji z tekstem alternatywnym? Tak