Domek fiński „Państwomiasto” na Osiedlu Jazdów

Budynek

Nazwa budynku: Domek fiński "Państwomiasto" na Osiedlu Jazdów
Miejscowość: Warszawa
Adres: ul., Jazdów 3/12 Nie dotyczy

Dostępność architektoniczna

Miejsca parkingowe

Czy na terenie obiektu lub w jego okolicy znajdują się miejsca parkingowe? Tak
Czy korzystanie z parkingu jest odpłatne? Częściowo (np. płatny parking obiektu, bezpłatne miejsca publiczne)
Czy zapewniono miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością? (na terenie obiektu lub w strefie publicznej): Tak

Wejście

Położenie wejścia dostępnego dla osób poruszających się na wózku: Nie ma wejścia dostępnego dla poruszających się na wózku
Czy wejście jest wolne od barier poziomych i pionowych? Dostęp do wnętrza domku Państwomiasto jest utrudniony dla osób z ograniczoną mobilnością. Do drzwi zewnętrznych prowadzą schody liczące 3 stopnie o wysokości 15cm każdy. Przed drzwiami znajduje się próg o wysokości 5cm. Drzwi są jednoskrzydłowe i drewniane, o szerokości 80cm. Na miejscu będą osoby z Fundacji Loesje Polska, które pomogą dostać się do wnętrza domku. W przypadku pytań związanych z dostępnością, prosimy o kontakt: mail: loesje@loesje.pl lub tel. 578 218 611.
W jaki sposób osoba poruszająca się na wózku / osoba starsza może dostać się do budynku? Przy pomocy pracownika obiektu
Z jakich rozwiązań mogą skorzystać osoby ze szczególnymi potrzebami chcące wejść do budynku, na przykład poręcze przy schodach, dostępne przyciski w windzie, drzwi otwierane bez użycia znacznej siły? Nie dotyczy
Jaka jest szerokość drzwi wejściowych w cm? 80cm (drzwi jednoskrzydłowe, drewniane)
Czy drzwi są czytelnie oznaczone, na przykład w sytuacji, gdy zostały wykonane w przynajmniej 75 procent powierzchni z przezroczystego materiału? Nie
Czy drzwi mają pasy ostrzegawcze w kontrastowych kolorach, naklejone na co najmniej dwóch poziomach? Nie
Czy drzwi do pomieszczeń mają czytelne oznaczenia, z zachowaniem odpowiedniego kontrastu kolorystycznego? Nie
Inne uwagi dotyczące wejścia: Nie dotyczy

Przestrzeń

Kasa

Czy kasa położona jest w miejscu dostępnym dla osób poruszających się na wózku? Nie dotyczy
Czy przynajmniej jedno stanowisko w kasie jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach? Nie dotyczy

Toalety i pokoje rodzica z dzieckiem

Czy zapewniono toaletę w pobliżu miejsca wydarzenia dla osób starszych? Nie
Podaj odległość toalety od miejsca wydarzenia. Nie dotyczy
Czy zapewniono toaletę dla osób z niepełnosprawnością? Tak, ale dostęp do niej jest utrudniony
Podaj odległość toalety od miejsca wydarzenia. Toaleta dostosowana znajduje się w innym domku (RDK, ul. Jazdów 3/18), oddalonym o ok. 200m od domku Państwomiasto
Czy zapewniono komfortkę? Nie
Czy zapewniono pokój rodzica z dzieckiem? Nie
Czy zapewniono przewijak? Nie

Pokój wyciszenia

Czy zapewniono pokój wyciszenia? Nie
Opisz gdzie znajduje się pokój wyciszenia i co w nim jest. Nie dotyczy

Miejsca odpoczynku

Czy zapewniono miejsca siedzące? Tak
Opisz jakie masz krzesła, ławki, czy są z podłokietnikami? Krzesła z oparciami; opcjonalnie: ławki bez oparcia.

Dostęp do pomieszczeń

Czy w obiekcie jest zapewniony dostęp dla osób poruszających się na wózku do wszystkich pomieszczeń (z wyłączeniem technicznych)? Nie
Napisz, do których pomieszczeń zapewniono wejście osobom poruszającym się na wózkach, a do których takiego wejścia nie udało się zapewnić. Nie dotyczy

Sale

Czy w pomieszczeniu, w którym odbywa się wydarzenie, zapewniono wolne od barier przestrzenie komunikacyjne poziome i pionowe? Nie
Opisz dokładnie bariery, które utrudniają poruszanie się w pomieszczeniu, w którym odbywa się wydarzenie, na przykład zbyt wąskie korytarze, przejścia). Wąskie drzwi wewnętrzne (ok. 80cm), progi o wysokości ok. 5cm, wąskie korytarze. Państwomiasto to drewniany domek fiński z lat 40. XX w. Ze względu na czas powstania i trudności w przeprowadzeniu remontu w zakresie dostosowania do potrzeb np. osób z ograniczoną mobilnością, jego przestrzeń nie zawiera ułatwień.
Wskaż rozwiązania dostępności istniejące w danej przestrzeni, na przykład poręcze, oznaczone krawędzie schodów, antypoślizgowa podłoga. Nie dotyczy
Czy, jeśli wydarzenie odbywa się na wyższej kondygnacji, zapewniono windę/inne urządzenie? Nie dotyczy
Napisz jakie to urządzenie i czy można je obsłużyć samodzielnie. Nie dotyczy

Akustyka

Czy w pomieszczeniu, w którym odbywa się wydarzenie, są pogłos lub echo? Nie

Oświetlenie

Czy przestrzeń w budynku, na przykład schody, jest odpowiednio oświetlona, to jest zgodnie z normą PN-EN 12464-1:2012? Nie
Czy światło we wnętrzu budynku może oślepiać uczestników wydarzeń lub powodować olśnienia? Nie
Czy wewnątrz budynku zastosowano jedno z rozwiązań: światło rozproszone, odpowiednie osłony źródeł światła, światło skierowane tak, by nie świecić prosto w oczy uczestników? Tak
Czy źródła światła na wystawie powodują odblask lub refleksy? Nie dotyczy

Kontrast

Czy wewnątrz budynku zapewniono kontrast kolorystyczny ścian, podłogi i drzwi? Nie dotyczy

Warunki sensoryczne

Czy przestrzeń, w której odbywa się wydarzenie jest przyjazne sensorycznie? Nie dotyczy
Opisz ewentualne utrudnienia, na przykład hałas, dużo ludzi, intensywne zapachy, mocne lub oślepiające światła, niespodziewane dźwięki. Nie dotyczy

Informacja o rozkładzie pomieszczeń

Napisz, gdzie znajdują się punkty z informacją dotykową i jak do nich dojść. Nie dotyczy
Napisz, gdzie znajdują się punkty z informacją dźwiękową i jak do nich dojść. Nie dotyczy
Jaki rodzaj informacji wizualnej dotyczącej przestrzeni zapewnono w budynku? Napisy lub piktogramy przy wejściach do pomieszczeń
Napisz, gdzie znajdują się punkty z informacją wizualną i jak do nich dojść. Nie dotyczy

Wstęp osób z psami asystującymi

Czy osoby poruszające się z psem asystującym mogą wejść na wydarzenie? Tak
Czy obsługa obecna na wydarzeniu wie, gdzie i na jakich zasadach mogą poruszać się osoby z psem asystującym? Tak

Ewakuacja

Czy w budynku obowiązuje szczegółowa procedura ewakuacji, wskazująca w jaki sposób prowadzona jest ewakuacja lub ratowanie osób ze szczególnymi potrzebami przebywających na terenie budynku? Nie
Czy obsługa wydarzenia, osoba odpowiedzialna za ewakuację, zna zasady ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami? Nie
Czy zostanie opracowana procedura ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami uczestniczących w wydarzeniu? Tak
Link do informacji o ewakuacji osób uczestniczących z budynku. Nie dotyczy
Czy w budynku znajduje się dźwiękowy system powiadamiania alarmowego? Tak
Czy w budynku znajduje się świetlny system powiadamiania alarmowego? Tak
Dodatkowe informacje. Nie dotyczy

Dostępność Informacyjno-komunikacyjna

Środki wspierające komunikowanie się

Czy Twoja instytucja zapewnia środki wspierające komunikowanie się? Tak - poczta elektroniczna, SMS lub MMS
Napisz w jakich godzinach, z wykorzystaniem jakiego urządzenia, na przykład komputera lub tabletu, można skorzystać z tłumaczenia na język migowy. Tłumaczenie na PJM zapewnione jest na żywo podczas wydarzeń
Czy w punkcie informacyjnym można porozumieć się w języku migowym? Pracownik znający język migowy
Czy miejsca z tłumaczem języka migowego są oznaczone piktogramem? Nie
Dodatkowe informacje. Nie dotyczy

System wspierający słyszenie

Czy punkt informacyjny jest wyposażony w pętlę indukcyjną? Nie
Czy miejsca z pętlą indukcyjną są oznaczone piktogramem? Nie
Dodatkowe informacje. Nie dotyczy

Informacja o zakresie działalności

Czy na stronie internetowej znajduje się tekst odczytywalny maszynowo z informacją o zakresie działalności Twojej instytucji? Nie
Link do pliku: Nie dotyczy
Czy na stronie internetowej znajduje się plik w polskim języku migowym (PJM), opisujący zakres działalności Twojej instytucji? Nie
Link do pliku: Nie dotyczy
Czy na stronie internetowej znajduje się informacja w tekście łatwym do czytania (ETR), opisująca zakres działalności Twojej instytucji? Nie
Link do pliku: Nie dotyczy

Komunikacja na wniosek

Czy w Twojej instytucji istnieją procedury zapewnienia komunikacji zgodnej z wnioskiem osoby ze szczególnymi potrzebami, na przykład w alfabecie Braille’a lub z osobą głuchoniewidomą? Nie

Przeszkolony zespół

Czy osoby pracujące na wydarzeniu znają zasady obsługi i komunikacji z osobą z niepełnosprawnością wzroku, słuchu, intelektualną i ruchową? Nie
Napisz jakie osoby ze szczególnymi potrzebami zostaną poprawnie obsłużone w Twojej instytucji. Osoby posługujące się PJM.

Dostępność cyfrowa

Deklaracja dostępności

Link do deklaracji dostępności: Nie dotyczy
Czy multimedia są publikowane na stronie www i w mediach społecznościowych Twojej instytucji z audiodeskrypcją i napisami dla niesłyszących? Nie
Czy grafiki są publikowane na stronie www i w mediach społecznościowych Twojej instytucji z tekstem alternatywnym? Tak