Willa Decjusza

Budynek

Nazwa budynku: Willa Decjusza
Miejscowość: Kraków
Adres: ul., 28 lipca 1943 17 a

Dostępność architektoniczna

Miejsca parkingowe

Czy na terenie obiektu lub w jego okolicy znajdują się miejsca parkingowe? Tak
Czy korzystanie z parkingu jest odpłatne? Nie
Czy zapewniono miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością? (na terenie obiektu lub w strefie publicznej): Tak

Wejście

Położenie wejścia dostępnego dla osób poruszających się na wózku: Wejście główne
Czy wejście jest wolne od barier poziomych i pionowych? Wejście jest częściowo wolne od barier poziomych i pionowych, wchodząc należy pokonać niewielki próg.
W jaki sposób można dostać się do wejścia? Z poziomu chodnika
W jaki sposób osoba poruszająca się na wózku / osoba starsza może dostać się do budynku? Samodzielnie, Przy pomocy pracownika obiektu, Przy pomocy własnego asystenta
Z jakich rozwiązań mogą skorzystać osoby ze szczególnymi potrzebami chcące wejść do budynku, na przykład poręcze przy schodach, dostępne przyciski w windzie, drzwi otwierane bez użycia znacznej siły? Elektroniczny rygiel umożliwiający samodzielne otwarcie drzwi głównych, który pozwala na dotarcie do punktu recepcyjnego bez konieczności korzystania z domofonu. Przy drzwiach głównych umieszczony jest domofon wyposażony w ekran z komunikatem świetlnym i głosowym informującym o otwarciu drzwi.
Jaka jest szerokość drzwi wejściowych w cm? 90 cm szerokość jednego skrzydła
Czy drzwi są czytelnie oznaczone, na przykład w sytuacji, gdy zostały wykonane w przynajmniej 75 procent powierzchni z przezroczystego materiału? Drzwi główne są drewniane.
Czy drzwi mają pasy ostrzegawcze w kontrastowych kolorach, naklejone na co najmniej dwóch poziomach? Nie
Czy drzwi do pomieszczeń mają czytelne oznaczenia, z zachowaniem odpowiedniego kontrastu kolorystycznego? Tak

Przestrzeń

Kasa

Czy kasa położona jest w miejscu dostępnym dla osób poruszających się na wózku? Tak
Czy przynajmniej jedno stanowisko w kasie jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach? Tak

Toalety i pokoje rodzica z dzieckiem

Czy zapewniono toaletę w pobliżu miejsca wydarzenia dla osób starszych? Tak
Podaj odległość toalety od miejsca wydarzenia. Parter budynku
Czy zapewniono toaletę dla osób z niepełnosprawnością? Nie
Podaj odległość toalety od miejsca wydarzenia. nie dotyczy
Czy zapewniono komfortkę? Nie
Czy zapewniono pokój rodzica z dzieckiem? Nie
Czy zapewniono przewijak? Tak

Pokój wyciszenia

Czy zapewniono pokój wyciszenia? Nie
Opisz gdzie znajduje się pokój wyciszenia i co w nim jest. nie dotyczy

Miejsca odpoczynku

Czy zapewniono miejsca siedzące? Tak
Opisz jakie masz krzesła, ławki, czy są z podłokietnikami? Fotele z podłokietnikami. Krzesła bez podłokietników.

Dostęp do pomieszczeń

Czy w obiekcie jest zapewniony dostęp dla osób poruszających się na wózku do wszystkich pomieszczeń (z wyłączeniem technicznych)? Nie
Napisz, do których pomieszczeń zapewniono wejście osobom poruszającym się na wózkach, a do których takiego wejścia nie udało się zapewnić. Dla osób poruszających się na wózkach dostepny jest hol na parterze oraz sala Kominkowa, przy czym przy wejściu do sali Kominkowej znajduje się niewielki próg. Na pierwsze i drugie piętro prowadzą schody. W budynku nie ma windy.pomieszczenia na parterze. Pomieszczenia na piętrach niedostepne.

Sale

Czy w pomieszczeniu, w którym odbywa się wydarzenie, zapewniono wolne od barier przestrzenie komunikacyjne poziome i pionowe? Nie
Opisz dokładnie bariery, które utrudniają poruszanie się w pomieszczeniu, w którym odbywa się wydarzenie, na przykład zbyt wąskie korytarze, przejścia). Progi pomiędzy pomieszczeniami. Schody prowadzące na wyższe kondygnacje.
Wskaż rozwiązania dostępności istniejące w danej przestrzeni, na przykład poręcze, oznaczone krawędzie schodów, antypoślizgowa podłoga. Klatka schodowa wyposażona w szeroką poręcz.
Czy, jeśli wydarzenie odbywa się na wyższej kondygnacji, zapewniono windę/inne urządzenie? Nie
Napisz jakie to urządzenie i czy można je obsłużyć samodzielnie. nie dotyczy

Akustyka

Czy w pomieszczeniu, w którym odbywa się wydarzenie, są pogłos lub echo? Nie

Oświetlenie

Czy przestrzeń w budynku, na przykład schody, jest odpowiednio oświetlona, to jest zgodnie z normą PN-EN 12464-1:2012? Tak
Czy światło we wnętrzu budynku może oślepiać uczestników wydarzeń lub powodować olśnienia? Nie
Czy wewnątrz budynku zastosowano jedno z rozwiązań: światło rozproszone, odpowiednie osłony źródeł światła, światło skierowane tak, by nie świecić prosto w oczy uczestników? Tak
Czy źródła światła na wystawie powodują odblask lub refleksy? Nie

Kontrast

Czy wewnątrz budynku zapewniono kontrast kolorystyczny ścian, podłogi i drzwi? Tak

Warunki sensoryczne

Czy przestrzeń, w której odbywa się wydarzenie jest przyjazne sensorycznie? Tak
Opisz ewentualne utrudnienia, na przykład hałas, dużo ludzi, intensywne zapachy, mocne lub oślepiające światła, niespodziewane dźwięki. W holu na parterze przy dużej liczbie uczestników może pojawić się hałas.

Informacja o rozkładzie pomieszczeń

Jaki rodzaj informacji dotykowej dotyczącej przestrzeni zapewniono w budynku? Plany tyflograficzne, Informacje w alfabecie Braille'a przy wejściach do pomieszczeń
Napisz, gdzie znajdują się punkty z informacją dotykową i jak do nich dojść. Plany tyflograficzne zewnętrzne pokazujące rozmieszczenie budynków na terenie zespołu parkowego umieszczone w 2 punktach: na chodniku po prawej stronie przy wejściu od strony ul. Kasztanowej oraz na wprost wejścia od strony ul. 28 lipca 1943. Plany tyflograficzne wewnętrzne pokazujące rozmieszczenie pomieszczeń na każdej kondygnacji znajdują się w 3 punktach: na parterze po prawej stronie od wejścia głównego, w holu na I piętrze po prawej stronie od drzwi , na podeście prowadzącym na II piętro. Tabliczki z nazwami poszczególnych sal umieszczone na drzwiach na wysokości 130 cm po stronie klamki. Informacje w alfabecie Braille'a umieszczone na pochwytach poręczy na drewnianej klatce schodowej oraz kamiennej klatce schodowe, będącej drogą ewakuacyjną. Tabliczki ewakuacyjne w alfabecie Braille'a przy wyjściach ewakuacyjnych z sal znajdują się na ścianie po stronie klamki na wysokości 130 cm.h
Jaki rodzaj informacji dźwiękowej dotyczącej przestrzeni zapewniono w budynku? Informacje przekazywane przez pracownika w pobliżu wejścia (np. na recepcji, w punkcie informacyjnym)
Napisz, gdzie znajdują się punkty z informacją dźwiękową i jak do nich dojść. W punkcie informacyjno-recepcyjnym na parterze przy wejściu głównym zwiedzający otrzymuje audioprzewodnik połączony z systemem nadajników (beaconów). W każdym pomieszczeniu udostępnionym do zwiedzania znajduje się nadajnik wyzwalający informację.
Jaki rodzaj informacji wizualnej dotyczącej przestrzeni zapewnono w budynku? Napisy lub piktogramy przy wejściach do pomieszczeń, Informacje kierunkowe (np. strzałki z napisami lub piktogramami wskazującymi położenie najważniejszych miejsc), Plany budynku, Piktogramy z oznaczeniem wyjść ewakuacyjnych
Napisz, gdzie znajdują się punkty z informacją wizualną i jak do nich dojść. Plany tyflograficzne zewnętrzne pokazujące rozmieszczenie budynków na terenie zespołu parkowego umieszczone w 2 punktach: na chodniku po prawej stronie przy wejściu od strony ul. Kasztanowej oraz na wprost wejścia od strony ul. 28 lipca 1943. Strzałki z napisami wskazującymi położenie najważniejszych miejsc znajdują się w 2 punktach: przy wejściu na teren zespołu pałacowo-parkowego od strony ul. 28 lipca 1943 oraz przy wejsciu głownym na górnym parkingu. Plany tyflograficzne wewnętrzne z rozmieszczeniem pomieszczeń na każdej kondygnacji znajdują się w 3 punktach: na parterze po prawej stronie od wejścia głównego, w holu na I piętrze po prawej stronie od drzwi, na podeście prowadzącym na II piętro. Tabliczki z nazwami poszczególnych sal umieszczone na drzwiach na wysokości 130 cm po stronie klamki.

Wstęp osób z psami asystującymi

Czy osoby poruszające się z psem asystującym mogą wejść na wydarzenie? Tak
Czy obsługa obecna na wydarzeniu wie, gdzie i na jakich zasadach mogą poruszać się osoby z psem asystującym? Tak

Ewakuacja

Czy w budynku obowiązuje szczegółowa procedura ewakuacji, wskazująca w jaki sposób prowadzona jest ewakuacja lub ratowanie osób ze szczególnymi potrzebami przebywających na terenie budynku? Tak
Czy obsługa wydarzenia, osoba odpowiedzialna za ewakuację, zna zasady ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami? Tak
Czy zostanie opracowana procedura ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami uczestniczących w wydarzeniu? Tak
Link do informacji o ewakuacji osób uczestniczących z budynku. https://willadecjusza.pl/dla-zwiedzajacych
Czy w budynku znajduje się dźwiękowy system powiadamiania alarmowego? Tak
Czy w budynku znajduje się świetlny system powiadamiania alarmowego? Tak
Dodatkowe informacje. W Willi Decjusza jest dodatkowy system powiadomienia o wystąpieniu zagrożenia, który jest wydawany w recepcji w postaci zegarka na rękę informującego o zagrożeniu w sposób świetlny i wibracyjny.

Dostępność Informacyjno-komunikacyjna

Środki wspierające komunikowanie się

Czy Twoja instytucja zapewnia środki wspierające komunikowanie się? Tak - poczta elektroniczna, SMS lub MMS, komunikacja audiowizualna, formularz na stronie internetowej
Czy w kasie można porozumieć się w języku migowym? Tłumacz języka migowego online
Napisz w jakich godzinach, z wykorzystaniem jakiego urządzenia, na przykład komputera lub tabletu, można skorzystać z tłumaczenia na język migowy. od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00 poprzez usługę tłumacza PJM online dostępną na stronie www.willadecjusza.pl oraz na miejscu w trakcie wydarzenia w punkcie recepcyjnym
Czy w punkcie informacyjnym można porozumieć się w języku migowym? Tłumacz języka migowego online
Czy miejsca z tłumaczem języka migowego są oznaczone piktogramem? Tak

System wspierający słyszenie

Czy kasa jest wyposażona w pętlę indukcyjną? Tak
Czy punkt informacyjny jest wyposażony w pętlę indukcyjną? Tak
Czy miejsca z pętlą indukcyjną są oznaczone piktogramem? Tak
Dodatkowe informacje. nie dotyczy

Informacja o zakresie działalności

Czy na stronie internetowej znajduje się tekst odczytywalny maszynowo z informacją o zakresie działalności Twojej instytucji? Tak
Czy na stronie internetowej znajduje się plik w polskim języku migowym (PJM), opisujący zakres działalności Twojej instytucji? Tak
Czy na stronie internetowej znajduje się informacja w tekście łatwym do czytania (ETR), opisująca zakres działalności Twojej instytucji? Tak

Komunikacja na wniosek

Czy w Twojej instytucji istnieją procedury zapewnienia komunikacji zgodnej z wnioskiem osoby ze szczególnymi potrzebami, na przykład w alfabecie Braille’a lub z osobą głuchoniewidomą? Tak

Przeszkolony zespół

Czy osoby pracujące na wydarzeniu znają zasady obsługi i komunikacji z osobą z niepełnosprawnością wzroku, słuchu, intelektualną i ruchową? Tak
Napisz jakie osoby ze szczególnymi potrzebami zostaną poprawnie obsłużone w Twojej instytucji. osoby z niepełnosprawnością ruchową, wzroku oraz słuchu

Dostępność cyfrowa

Deklaracja dostępności

Link do deklaracji dostępności: https://willadecjusza.pl/deklaracja-dostepnosci