Centrum Kultury Dwór Artusa w Toruniu

Budynek

Nazwa budynku: Centrum Kultury Dwór Artusa w Toruniu
Miejscowość: Toruń
Adres: ul., Rynek Staromiejski 6

Dostępność architektoniczna

Miejsca parkingowe

Czy na terenie obiektu lub w jego okolicy znajdują się miejsca parkingowe? Tak
Czy korzystanie z parkingu jest odpłatne? Tak
Czy zapewniono miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością? (na terenie obiektu lub w strefie publicznej): Tak

Wejście

Położenie wejścia dostępnego dla osób poruszających się na wózku: Wejście główne
Czy wejście jest wolne od barier poziomych i pionowych? Nie. Budynek ma charakter zabytkowy. Do głównego wejścia prowadzą trzy stopnie o szerokości od 235 centymetrów do 340 centymetrów i wysokości od 12 centymetrów do 16,5 centymetra. Dla osób poruszających się na wózkach zapewniony jest wjazd w postaci aluminiowej, rozkładanej przez personel pochylni o długości 274 centymetrów i nachyleniu 19%. Obok schodów przy lewym displayu od wejścia znajduje się wideodomofon, za sprawą którego można połączyć się z osobą w portierni w celu wyrażenia chęci skorzystania z rampy. Drzwi prowadzące do sieni nie mają progu.
W jaki sposób można dostać się do wejścia? Pochylnią lub rampą
W jaki sposób osoba poruszająca się na wózku / osoba starsza może dostać się do budynku? Przy pomocy pracownika obiektu
Z jakich rozwiązań mogą skorzystać osoby ze szczególnymi potrzebami chcące wejść do budynku, na przykład poręcze przy schodach, dostępne przyciski w windzie, drzwi otwierane bez użycia znacznej siły? Wideodomofonu i rampy wystawianej przez pracownika
Jaka jest szerokość drzwi wejściowych w cm? 95 cm
Czy drzwi są czytelnie oznaczone, na przykład w sytuacji, gdy zostały wykonane w przynajmniej 75 procent powierzchni z przezroczystego materiału? Tak
Czy drzwi mają pasy ostrzegawcze w kontrastowych kolorach, naklejone na co najmniej dwóch poziomach? Nie
Czy drzwi do pomieszczeń mają czytelne oznaczenia, z zachowaniem odpowiedniego kontrastu kolorystycznego? Nie
Inne uwagi dotyczące wejścia: Drzwi ze względów zabytkowych nie są zautomatyzowane i dlatego są bardzo ciężkie do otwierania.

Przestrzeń

Kasa

Czy kasa położona jest w miejscu dostępnym dla osób poruszających się na wózku? Nie dotyczy
Czy przynajmniej jedno stanowisko w kasie jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach? Nie

Toalety i pokoje rodzica z dzieckiem

Czy zapewniono toaletę w pobliżu miejsca wydarzenia dla osób starszych? Tak
Podaj odległość toalety od miejsca wydarzenia. Toaleta znajduje się w budynku na pierwszym piętrze
Czy zapewniono toaletę dla osób z niepełnosprawnością? Tak
Podaj odległość toalety od miejsca wydarzenia. Toaleta znajduje się w budynku na pierwszym piętrze
Czy zapewniono komfortkę? Nie
Czy zapewniono pokój rodzica z dzieckiem? Nie
Czy zapewniono przewijak? Nie

Pokój wyciszenia

Czy zapewniono pokój wyciszenia? Tak
Opisz gdzie znajduje się pokój wyciszenia i co w nim jest. Na pierwszym piętrze. Pokój jest w ciemnych barwach. Znajduje się w nim kanapa, dwa fotele, stół i regał z książkami

Miejsca odpoczynku

Czy zapewniono miejsca siedzące? Tak
Opisz jakie masz krzesła, ławki, czy są z podłokietnikami? Posiadamy krzesła zarówno z podłokietnikami i bez

Dostęp do pomieszczeń

Czy w obiekcie jest zapewniony dostęp dla osób poruszających się na wózku do wszystkich pomieszczeń (z wyłączeniem technicznych)? Tak
Napisz, do których pomieszczeń zapewniono wejście osobom poruszającym się na wózkach, a do których takiego wejścia nie udało się zapewnić. Mamy utrudniony dostęp na scenę w Sali Wielkiej, gdyby prelegentem była osoba poruszająca się na wózku bądź poruszająca się o kulach.

Sale

Czy w pomieszczeniu, w którym odbywa się wydarzenie, zapewniono wolne od barier przestrzenie komunikacyjne poziome i pionowe? Nie
Opisz dokładnie bariery, które utrudniają poruszanie się w pomieszczeniu, w którym odbywa się wydarzenie, na przykład zbyt wąskie korytarze, przejścia). Mamy utrudniony dostęp na scenę w Sali Wielkiej, gdyby prelegentem była osoba poruszająca się na wózku bądź poruszająca się o kulach.
Wskaż rozwiązania dostępności istniejące w danej przestrzeni, na przykład poręcze, oznaczone krawędzie schodów, antypoślizgowa podłoga. Przy stanowisku kasowym zamontowane są uchwyty na kule. a portiernią znajdują się schody, których pierwszy i ostatni stopień ciągu, oznaczony jest kontrastową i antypoślizgową taśmą. Na poziom pierwszego i drugiego piętra można dostać się także windą. W sieni znajduje się winda ulokowana po prawej stronie w głębi korytarza, przed wejściem do restauracji Luizjana. Wyposażona jest w system głosowy. Kabina windy ma wymiar 110 centymetrów na 140 centymetrów. Toalety dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi znajdują się zarówno w toalecie damskiej, jak i męskiej, na pierwszym piętrze budynku. Drzwi do toalet posiadają stosowne tabliczki tyflograficzne z alfabetem Braille’a. W budynku znajdują się stosowne tabliczki tyflograficzne opisane alfabetem Braille’a. Są umieszczone na drzwiach pomieszczeń istotnych dla infrastruktury budynku. Schody instytucji, od parteru do drugiego piętra, oznaczone są taśmą antypoślizgową i kontrastową, która rozpoczyna ich ciąg oraz wyznacza koniec. Poręcze schodów na wysokości pierwszego stopnia wyposażone są w nakładki tyflograficzne z alfabetem Braille’a, informujące o bieżącej lokacji osoby w instytucji (piętra lub półpiętra). Takie oznaczenie posiada również wejście i wyjście Dworu Artusa. W poruszaniu się po budynku pomaga system nawigacyjno-informacyjny TOTUPOINT. Jego znaczniki znajdują się na parterze oraz na pierwszym i drugim piętrze. W budynku zainstalowany jest także beacon YourWay. Dzięki wymienionym systemom cały obiekt znajduje się w zasięgu aplikacji YourWay i TOTUPOINT. Istnieje możliwość wypożyczenia słuchawek wyciszających lub przenośnych wzmacniaczy dźwięku FM na czas uczestnictwa w wydarzeniach odbywających się w instytucji. Do budynku może wejść osoba z psem asystującym. Z psem można uczestniczyć w zajęciach i spotkaniach. Będzie na niego czekała miska z wodą.
Czy, jeśli wydarzenie odbywa się na wyższej kondygnacji, zapewniono windę/inne urządzenie? Tak
Napisz jakie to urządzenie i czy można je obsłużyć samodzielnie. Winda, którą można obsłużyć samodzielnie

Akustyka

Czy w pomieszczeniu, w którym odbywa się wydarzenie, są pogłos lub echo? Tak

Oświetlenie

Czy przestrzeń w budynku, na przykład schody, jest odpowiednio oświetlona, to jest zgodnie z normą PN-EN 12464-1:2012? Tak
Czy światło we wnętrzu budynku może oślepiać uczestników wydarzeń lub powodować olśnienia? Nie
Czy wewnątrz budynku zastosowano jedno z rozwiązań: światło rozproszone, odpowiednie osłony źródeł światła, światło skierowane tak, by nie świecić prosto w oczy uczestników? Nie dotyczy
Czy źródła światła na wystawie powodują odblask lub refleksy? Tak

Kontrast

Czy wewnątrz budynku zapewniono kontrast kolorystyczny ścian, podłogi i drzwi? Nie

Warunki sensoryczne

Czy przestrzeń, w której odbywa się wydarzenie jest przyjazne sensorycznie? Tak
Opisz ewentualne utrudnienia, na przykład hałas, dużo ludzi, intensywne zapachy, mocne lub oślepiające światła, niespodziewane dźwięki. W zależności od wydarzenia. Przy koncertach mogą występować wysokie dźwięki i dużo ludzi. W zależności od warsztatów też mogą występować dźwięki, zapachy

Informacja o rozkładzie pomieszczeń

Jaki rodzaj informacji dotykowej dotyczącej przestrzeni zapewniono w budynku? Informacje w alfabecie Braille'a przy wejściach do pomieszczeń
Napisz, gdzie znajdują się punkty z informacją dotykową i jak do nich dojść. W budynku znajdują się stosowne tabliczki tyflograficzne opisane alfabetem Braille’a. Są umieszczone na drzwiach pomieszczeń istotnych dla infrastruktury budynku. Poręcze schodów na wysokości pierwszego stopnia wyposażone są w nakładki tyflograficzne z alfabetem Braille’a, informujące o bieżącej lokacji osoby w instytucji (piętra lub półpiętra).
Jaki rodzaj informacji dźwiękowej dotyczącej przestrzeni zapewniono w budynku? Czujniki z głośnikiem nadające dźwięk, np. Totupoint, Informacje przekazywane przez pracownika w pobliżu wejścia (np. na recepcji, w punkcie informacyjnym)
Napisz, gdzie znajdują się punkty z informacją dźwiękową i jak do nich dojść. W portierni, która znajduje się po prawej stronie w sieni budynku (parter). W poruszaniu się po budynku pomaga system nawigacyjno-informacyjny TOTUPOINT. Jego znaczniki znajdują się na parterze oraz na pierwszym i drugim piętrze
Jaki rodzaj informacji wizualnej dotyczącej przestrzeni zapewnono w budynku? Napisy lub piktogramy przy wejściach do pomieszczeń
Napisz, gdzie znajdują się punkty z informacją wizualną i jak do nich dojść. W budynku znajdują się stosowne tabliczki tyflograficzne opisane alfabetem Braille’a. Są umieszczone na drzwiach pomieszczeń istotnych dla infrastruktury budynku (parter, pierwsze i drugie piętro)

Wstęp osób z psami asystującymi

Czy osoby poruszające się z psem asystującym mogą wejść na wydarzenie? Tak
Czy obsługa obecna na wydarzeniu wie, gdzie i na jakich zasadach mogą poruszać się osoby z psem asystującym? Tak

Ewakuacja

Czy w budynku obowiązuje szczegółowa procedura ewakuacji, wskazująca w jaki sposób prowadzona jest ewakuacja lub ratowanie osób ze szczególnymi potrzebami przebywających na terenie budynku? Nie
Czy obsługa wydarzenia, osoba odpowiedzialna za ewakuację, zna zasady ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami? Nie
Czy zostanie opracowana procedura ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami uczestniczących w wydarzeniu? Tak
Czy w budynku znajduje się dźwiękowy system powiadamiania alarmowego? Tak
Czy w budynku znajduje się świetlny system powiadamiania alarmowego? Tak

Dostępność Informacyjno-komunikacyjna

Środki wspierające komunikowanie się

Czy Twoja instytucja zapewnia środki wspierające komunikowanie się? Tak - poczta elektroniczna, SMS lub MMS
Napisz w jakich godzinach, z wykorzystaniem jakiego urządzenia, na przykład komputera lub tabletu, można skorzystać z tłumaczenia na język migowy. Brak
Czy w punkcie informacyjnym można porozumieć się w języku migowym? Brak tłumacza
Czy miejsca z tłumaczem języka migowego są oznaczone piktogramem? Nie

System wspierający słyszenie

Czy punkt informacyjny jest wyposażony w pętlę indukcyjną? Tak
Czy miejsca z pętlą indukcyjną są oznaczone piktogramem? Tak
Dodatkowe informacje. W portierni/kasie znajduje się oznakowana pętla recepcyjna.

Informacja o zakresie działalności

Czy na stronie internetowej znajduje się tekst odczytywalny maszynowo z informacją o zakresie działalności Twojej instytucji? Tak
Czy na stronie internetowej znajduje się plik w polskim języku migowym (PJM), opisujący zakres działalności Twojej instytucji? Nie
Czy na stronie internetowej znajduje się informacja w tekście łatwym do czytania (ETR), opisująca zakres działalności Twojej instytucji? Nie

Komunikacja na wniosek

Czy w Twojej instytucji istnieją procedury zapewnienia komunikacji zgodnej z wnioskiem osoby ze szczególnymi potrzebami, na przykład w alfabecie Braille’a lub z osobą głuchoniewidomą? Nie

Przeszkolony zespół

Czy osoby pracujące na wydarzeniu znają zasady obsługi i komunikacji z osobą z niepełnosprawnością wzroku, słuchu, intelektualną i ruchową? Tak
Napisz jakie osoby ze szczególnymi potrzebami zostaną poprawnie obsłużone w Twojej instytucji. Osoby z niepełnosprawnością ruchu i wzroku.

Dostępność cyfrowa

Deklaracja dostępności

Link do deklaracji dostępności: https://artus.torun.pl/deklaracja-dostepnosci/
Czy multimedia są publikowane na stronie www i w mediach społecznościowych Twojej instytucji z audiodeskrypcją i napisami dla niesłyszących? Nie
Czy grafiki są publikowane na stronie www i w mediach społecznościowych Twojej instytucji z tekstem alternatywnym? Tak