Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie

Budynek

Nazwa budynku: Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie
Miejscowość: Rzeszów
Adres: ul., Mickiewicza 13

Dostępność architektoniczna

Miejsca parkingowe

Czy na terenie obiektu lub w jego okolicy znajdują się miejsca parkingowe? Tak
Czy korzystanie z parkingu jest odpłatne? Tak
Czy zapewniono miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością? (na terenie obiektu lub w strefie publicznej): Nie

Wejście

Położenie wejścia dostępnego dla osób poruszających się na wózku: Wejście z boku budynku
W jaki sposób można dostać się do wejścia? Z poziomu chodnika
W jaki sposób osoba poruszająca się na wózku / osoba starsza może dostać się do budynku? Przy pomocy pracownika obiektu, Przy pomocy własnego asystenta
Z jakich rozwiązań mogą skorzystać osoby ze szczególnymi potrzebami chcące wejść do budynku, na przykład poręcze przy schodach, dostępne przyciski w windzie, drzwi otwierane bez użycia znacznej siły? poręcze przy schodach, pomoc pracownika
Jaka jest szerokość drzwi wejściowych w cm? 85 cm
Czy drzwi są czytelnie oznaczone, na przykład w sytuacji, gdy zostały wykonane w przynajmniej 75 procent powierzchni z przezroczystego materiału? Tak
Czy drzwi mają pasy ostrzegawcze w kontrastowych kolorach, naklejone na co najmniej dwóch poziomach? Nie
Czy drzwi do pomieszczeń mają czytelne oznaczenia, z zachowaniem odpowiedniego kontrastu kolorystycznego? Nie

Przestrzeń

Kasa

Czy kasa położona jest w miejscu dostępnym dla osób poruszających się na wózku? Tak
Czy przynajmniej jedno stanowisko w kasie jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach? Tak

Toalety i pokoje rodzica z dzieckiem

Czy zapewniono toaletę w pobliżu miejsca wydarzenia? Nie
Podaj odległość toalety od miejsca wydarzenia. Przy kasach, 10 m
Czy zapewniono toaletę dla osób z niepełnosprawnością? Tak
Podaj odległość toalety od miejsca wydarzenia. Przy kasach, 5 m
Czy zapewniono komfortkę? Nie
Czy zapewniono pokój rodzica z dzieckiem? Nie
Czy zapewniono przewijak? Tak

Pokój wyciszenia

Czy zapewniono pokój wyciszenia? Nie

Miejsca odpoczynku

Czy zapewniono miejsca siedzące? Są kanapy w korytarzu
Opisz jakie masz krzesła, ławki, czy są z podłokietnikami? W Muzeum znajduje się 5 dwuosobowych kanap bez podłokietników

Dostęp do pomieszczeń

Czy w obiekcie jest zapewniony dostęp dla osób poruszających się na wózku do wszystkich pomieszczeń (z wyłączeniem technicznych)? Tak

Sale

Czy w pomieszczeniu, w którym odbywa się wydarzenie, zapewniono wolne od barier przestrzenie komunikacyjne poziome i pionowe? Tak
Czy, jeśli wydarzenie odbywa się na wyższej kondygnacji, zapewniono windę/inne urządzenie? Tak
Napisz jakie to urządzenie i czy można je obsłużyć samodzielnie. Winda, można obsłużyć samodzielnie

Akustyka

Czy w pomieszczeniu, w którym odbywa się wydarzenie, są pogłos lub echo? Tak

Oświetlenie

Kontrast

Warunki sensoryczne

Czy przestrzeń, w której odbywa się wydarzenie jest przyjazne sensorycznie? Tak

Informacja o rozkładzie pomieszczeń

Jaki rodzaj informacji dotykowej dotyczącej przestrzeni zapewniono w budynku? Plany tyflograficzne

Wstęp osób z psami asystującymi

Czy osoby poruszające się z psem asystującym mogą wejść na wydarzenie? Tak

Ewakuacja

Dostępność Informacyjno-komunikacyjna

Środki wspierające komunikowanie się

Czy Twoja instytucja zapewnia środki wspierające komunikowanie się? Tak - poczta elektroniczna, komunikatory internetowe
Czy w kasie można porozumieć się w języku migowym? Brak tłumacza
Czy w punkcie informacyjnym można porozumieć się w języku migowym? Brak tłumacza

System wspierający słyszenie

Informacja o zakresie działalności

Komunikacja na wniosek

Przeszkolony zespół

Czy osoby pracujące na wydarzeniu znają zasady obsługi i komunikacji z osobą z niepełnosprawnością wzroku, słuchu, intelektualną i ruchową? Tak

Dostępność cyfrowa

Deklaracja dostępności

Link do deklaracji dostępności: https://www.muzeumdobranocek.pl/dostepnosc/
Czy multimedia są publikowane na stronie www i w mediach społecznościowych Twojej instytucji z audiodeskrypcją i napisami dla niesłyszących? Nie
Czy grafiki są publikowane na stronie www i w mediach społecznościowych Twojej instytucji z tekstem alternatywnym? Nie