Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki – Festiwal Kultury Bez Barier

Wydarzenia

25.09 - 04.10


Wrzesień

Październik

Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki


Adres:
00-916 Warszawa, pl. Małachowskiego 3
Typ placówki:
Instytucja kultury
Kontakt dla uczestników Festiwalu:
Paulilna Celińska, kom.: 502175192, tel.: 225569652, pcelinska@gmail.com
Adres WWW:
http://www.zacheta.art.plotwiera się w nowej karcie

Informacje o budynku

Miejsca parkingowe: Parking płatny. Miejsce dla osób z niepełnosprawnością

Przed Zachętą znajduje się miejski parking publiczny, z oznaczonymi miejscami do parkowani dla osób z niepełnosprawnością. Niestety brakuje obniżonych krawężników.

Wejście dla osób poruszajacych się na wózku: z boku budynku,

Uwagi: Wejście z windą znajduje się w południowym narożniku budynku, na poziomie - 1; stojąc przodem do fasady z lewej strony. Jest to wejście główne do galerii, z dostępną na poziomie - 1 szatnią, restauracją i toaletą oraz windą, którą można wjechać na dalsze poziomy: do kasy na poziomie 0 (osoby poruszające się na wózkach mogą zakupić bilet w księgarni, po prawej stronie po wyjściu z windy) oraz wystawy na poziomach 0 i +1.

Sposób dostępu dla osób poruszających się na wózku: samodzielne, windą,

Szerokość drzwi wejściowych: min. 90 cm

Wysokość progu przy drzwiach: brak progu

Kasa: dostęp do kasy dla osób poruszających się na wózku, pętla indukcyjna, Kasa i informacja dostępne są dla osób poruszających się na wózkach, jednak wymagają przemieszczenia się już wewnątrz budynku podnośnikiem schodowym. Dla wygody osób poruszających się na wózkach sprzedaż biletów prowadzi również księgarnia, bez dodatkowych utrudnień w dostępie. Tam też można zasięgnąć informacji o wystawach. Zarówno kasa jak i księgarnia wyposażone są w pętle indukcyjne. W Informacji i kasie dyżurują osoby znające podstawowe zwroty w PJM.

Toalety i pokoje rodzica z dzieckiem: dostępne dla osób z niepełnosprawnością; pokój dla rodzica z dzieckiem, przewijak,

Powrót