Instytut im. Jerzego Grotowskiego

Logo składa się z czerwonego spiralnego znaku, w który wpisana jest postać ludzka i litera G z lewej strony. Z prawej czarnymi literami nazwa: Instytut im. Jerzego Grotowskiego

Podstawowe informacje

Kod pocztowy: 53-203

Miejscowość: Wrocław

Adres: ul. Rynek-Ratusz

Numer budynku: 27

Adres strony internetowej: Przejdź do strony www.grotowski-institute.pl

Kontakt dla uczestników

Imię: Magdalena

Nazwisko: Mądra

Stanowisko: Koordynatorka projektów i dostępności, kuratorka

Telefon komórkowy: 693 927 324

Kontakt tylko SMS: Nie

Telefon stacjonarny: 71 344 53 20

Adres e-mail: m.madra@grotowski-institute.pl

Lista miejsc, w których organizowane są wydarzenia:
Sala Teatru Laboratorium
Centrum Sztuk Performatywnych Piekarnia