Art Box Gallery/ Fabryka Norblina

Budynek

Nazwa budynku: Art Box Gallery/ Fabryka Norblina
Miejscowość: Warszawa
Adres: ul., Żelazna 51/53

Dostępność architektoniczna

Miejsca parkingowe

Czy na terenie obiektu lub w jego okolicy znajdują się miejsca parkingowe? Tak
Czy korzystanie z parkingu jest odpłatne? Tak
Czy zapewniono miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością? (na terenie obiektu lub w strefie publicznej): Tak

Wejście

Położenie wejścia dostępnego dla osób poruszających się na wózku: Wejście główne
W jaki sposób można dostać się do wejścia? Z poziomu chodnika
W jaki sposób osoba poruszająca się na wózku / osoba starsza może dostać się do budynku? Samodzielnie
Czy drzwi mają pasy ostrzegawcze w kontrastowych kolorach, naklejone na co najmniej dwóch poziomach? Nie
Czy drzwi do pomieszczeń mają czytelne oznaczenia, z zachowaniem odpowiedniego kontrastu kolorystycznego? Nie

Przestrzeń

Kasa

Toalety i pokoje rodzica z dzieckiem

Czy zapewniono komfortkę? Nie
Czy zapewniono pokój rodzica z dzieckiem? Nie

Pokój wyciszenia

Miejsca odpoczynku

Dostęp do pomieszczeń

Sale

Czy, jeśli wydarzenie odbywa się na wyższej kondygnacji, zapewniono windę/inne urządzenie? Tak

Akustyka

Czy w pomieszczeniu, w którym odbywa się wydarzenie, są pogłos lub echo? Nie

Oświetlenie

Czy światło we wnętrzu budynku może oślepiać uczestników wydarzeń lub powodować olśnienia? Nie
Czy źródła światła na wystawie powodują odblask lub refleksy? Tak

Kontrast

Warunki sensoryczne

Informacja o rozkładzie pomieszczeń

Wstęp osób z psami asystującymi

Ewakuacja

Czy w budynku znajduje się dźwiękowy system powiadamiania alarmowego? Nie
Czy w budynku znajduje się świetlny system powiadamiania alarmowego? Nie

Dostępność Informacyjno-komunikacyjna

Środki wspierające komunikowanie się

Czy Twoja instytucja zapewnia środki wspierające komunikowanie się? Tak - poczta elektroniczna, SMS lub MMS
Czy w kasie można porozumieć się w języku migowym? Brak tłumacza

System wspierający słyszenie

Informacja o zakresie działalności

Czy na stronie internetowej znajduje się informacja w tekście łatwym do czytania (ETR), opisująca zakres działalności Twojej instytucji? Nie

Komunikacja na wniosek

Czy w Twojej instytucji istnieją procedury zapewnienia komunikacji zgodnej z wnioskiem osoby ze szczególnymi potrzebami, na przykład w alfabecie Braille’a lub z osobą głuchoniewidomą? Tak

Przeszkolony zespół

Dostępność cyfrowa

Deklaracja dostępności