Mazowiecki Instytut Kultury

Budynek

Nazwa budynku: Mazowiecki Instytut Kultury
Miejscowość: Warszawa
Adres: ul., Elektoralna 12

Dostępność architektoniczna

Miejsca parkingowe

Czy na terenie obiektu lub w jego okolicy znajdują się miejsca parkingowe? Tak
Czy korzystanie z parkingu jest odpłatne? Tak
Czy zapewniono miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością? (na terenie obiektu lub w strefie publicznej): Tak

Wejście

Położenie wejścia dostępnego dla osób poruszających się na wózku: Wejście główne
Czy wejście jest wolne od barier poziomych i pionowych? Drzwi wejściowe są ciężkie. Po lewej stronie od drzwi znajduje się dzwonek, którym można wezwać osobę do pomocy.
W jaki sposób można dostać się do wejścia? Pochylnią lub rampą
W jaki sposób osoba poruszająca się na wózku / osoba starsza może dostać się do budynku? Samodzielnie, Przy pomocy pracownika obiektu, Przy pomocy własnego asystenta
Z jakich rozwiązań mogą skorzystać osoby ze szczególnymi potrzebami chcące wejść do budynku, na przykład poręcze przy schodach, dostępne przyciski w windzie, drzwi otwierane bez użycia znacznej siły? Dzwonek przyzywowy przy głównych drzwiach. Można nim wezwać pracowniaka, który pomoże wejść do budynku. dzwonek zamontowany jest na wys. 80 cm.
Jaka jest szerokość drzwi wejściowych w cm? 90
Czy drzwi są czytelnie oznaczone, na przykład w sytuacji, gdy zostały wykonane w przynajmniej 75 procent powierzchni z przezroczystego materiału? Tak
Czy drzwi mają pasy ostrzegawcze w kontrastowych kolorach, naklejone na co najmniej dwóch poziomach? Nie
Czy drzwi do pomieszczeń mają czytelne oznaczenia, z zachowaniem odpowiedniego kontrastu kolorystycznego? Tak

Przestrzeń

Kasa

Czy kasa położona jest w miejscu dostępnym dla osób poruszających się na wózku? Tak
Czy przynajmniej jedno stanowisko w kasie jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach? Nie

Toalety i pokoje rodzica z dzieckiem

Czy zapewniono toaletę w pobliżu miejsca wydarzenia dla osób starszych? Tak
Podaj odległość toalety od miejsca wydarzenia. 5 m
Czy zapewniono toaletę dla osób z niepełnosprawnością? Tak
Podaj odległość toalety od miejsca wydarzenia. 6 m
Czy zapewniono komfortkę? Nie
Czy zapewniono pokój rodzica z dzieckiem? Nie
Czy zapewniono przewijak? Tak

Pokój wyciszenia

Czy zapewniono pokój wyciszenia? Tak
Opisz gdzie znajduje się pokój wyciszenia i co w nim jest. Pokój wyciszenia - Strefa Ciszy znajduje się na 1 piętrze, przy Galerii Elektor. Można się tam dostać schodami lub windą. Strefa ciszy to przyjazne miejsce, w którym znajduje się fotel, mały szezlong, pufa. Dostępne są różnego rodzaju masy plastyczne, gniotki oraz słuchawki wyciszające. Do dyspozycji naszych Gości jest pakiet materiałów obciążających: Koc, kołnierz, opaska na oczy.

Miejsca odpoczynku

Czy zapewniono miejsca siedzące? Tak, w holu na parterze są fotele.
Opisz jakie masz krzesła, ławki, czy są z podłokietnikami? Fotele są z podłokietnikami.

Dostęp do pomieszczeń

Czy w obiekcie jest zapewniony dostęp dla osób poruszających się na wózku do wszystkich pomieszczeń (z wyłączeniem technicznych)? Tak
Napisz, do których pomieszczeń zapewniono wejście osobom poruszającym się na wózkach, a do których takiego wejścia nie udało się zapewnić. Dostępne: PARTER - Sala Widowiskowa, Czytelnia Słów i Dźwięków ELEKTRA, Sala Elektorska, PIĘTRO 1 - Galeria ELEKTOR, Sale Warsztatowe, Strefa Ciszy

Sale

Czy w pomieszczeniu, w którym odbywa się wydarzenie, zapewniono wolne od barier przestrzenie komunikacyjne poziome i pionowe? Tak
Czy, jeśli wydarzenie odbywa się na wyższej kondygnacji, zapewniono windę/inne urządzenie? Tak
Napisz jakie to urządzenie i czy można je obsłużyć samodzielnie. Winda, można ją obsłużyć samodzielnie.

Akustyka

Czy w pomieszczeniu, w którym odbywa się wydarzenie, są pogłos lub echo? Nie

Oświetlenie

Czy przestrzeń w budynku, na przykład schody, jest odpowiednio oświetlona, to jest zgodnie z normą PN-EN 12464-1:2012? Tak
Czy światło we wnętrzu budynku może oślepiać uczestników wydarzeń lub powodować olśnienia? Nie
Czy wewnątrz budynku zastosowano jedno z rozwiązań: światło rozproszone, odpowiednie osłony źródeł światła, światło skierowane tak, by nie świecić prosto w oczy uczestników? Tak
Czy źródła światła na wystawie powodują odblask lub refleksy? Nie

Kontrast

Czy wewnątrz budynku zapewniono kontrast kolorystyczny ścian, podłogi i drzwi? Tak

Warunki sensoryczne

Czy przestrzeń, w której odbywa się wydarzenie jest przyjazne sensorycznie? Tak

Informacja o rozkładzie pomieszczeń

Jaki rodzaj informacji dotykowej dotyczącej przestrzeni zapewniono w budynku? Plany tyflograficzne, Informacje w alfabecie Braille'a przy wejściach do pomieszczeń
Napisz, gdzie znajdują się punkty z informacją dotykową i jak do nich dojść. 1. Tablica tyflograficzna - parter, z lewej strony punktu info, 2. tablica tyflograficzna - 1 piętro, na wprost od wyjścia z windy, na klatce schodowej
Jaki rodzaj informacji dźwiękowej dotyczącej przestrzeni zapewniono w budynku? Czujniki z głośnikiem nadające dźwięk, np. Totupoint
Napisz, gdzie znajdują się punkty z informacją dźwiękową i jak do nich dojść. TOTUPOINT - pierwszy znacznik znajduje się przy Głównym wejściu, drugi znacznik przy Punkcie INFO
Jaki rodzaj informacji wizualnej dotyczącej przestrzeni zapewnono w budynku? Napisy lub piktogramy przy wejściach do pomieszczeń, Plany budynku
Napisz, gdzie znajdują się punkty z informacją wizualną i jak do nich dojść. Tabliczki przy każdym wejściudo pomieszczeń dostępnych dla Gości. Plany tyflograficzne są dwa - na parterze (przy punkcie info); na I piętrze (klatka schodowa, na wprost od wyjścia z windy)

Wstęp osób z psami asystującymi

Czy osoby poruszające się z psem asystującym mogą wejść na wydarzenie? Tak
Czy obsługa obecna na wydarzeniu wie, gdzie i na jakich zasadach mogą poruszać się osoby z psem asystującym? Nie

Ewakuacja

Czy w budynku obowiązuje szczegółowa procedura ewakuacji, wskazująca w jaki sposób prowadzona jest ewakuacja lub ratowanie osób ze szczególnymi potrzebami przebywających na terenie budynku? Tak
Czy obsługa wydarzenia, osoba odpowiedzialna za ewakuację, zna zasady ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami? Nie
Czy zostanie opracowana procedura ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami uczestniczących w wydarzeniu? Tak
Czy w budynku znajduje się dźwiękowy system powiadamiania alarmowego? Tak
Czy w budynku znajduje się świetlny system powiadamiania alarmowego? Nie
Dodatkowe informacje. Na piętrze 1, w klatce schodowej - na wprost od wejścia do windy znajduje się krzesło do ewakuacji.

Dostępność Informacyjno-komunikacyjna

Środki wspierające komunikowanie się

Czy Twoja instytucja zapewnia środki wspierające komunikowanie się? Tak - poczta elektroniczna, SMS lub MMS
Czy w kasie można porozumieć się w języku migowym? Tłumacz języka migowego online, Pracownik znający język migowy
Napisz w jakich godzinach, z wykorzystaniem jakiego urządzenia, na przykład komputera lub tabletu, można skorzystać z tłumaczenia na język migowy. Komputer w godzinach 9 - 20. Pracownicy znają język migowy na podstawowym poziomie.
Czy w punkcie informacyjnym można porozumieć się w języku migowym? Tłumacz języka migowego online
Czy miejsca z tłumaczem języka migowego są oznaczone piktogramem? Nie

System wspierający słyszenie

Czy kasa jest wyposażona w pętlę indukcyjną? Tak
Czy punkt informacyjny jest wyposażony w pętlę indukcyjną? Tak
Czy miejsca z pętlą indukcyjną są oznaczone piktogramem? Tak
Dodatkowe informacje. Pętla indukcyjna dostępna jest w Czytelni Elektra

Informacja o zakresie działalności

Czy na stronie internetowej znajduje się tekst odczytywalny maszynowo z informacją o zakresie działalności Twojej instytucji? Tak
Czy na stronie internetowej znajduje się plik w polskim języku migowym (PJM), opisujący zakres działalności Twojej instytucji? Tak
Czy na stronie internetowej znajduje się informacja w tekście łatwym do czytania (ETR), opisująca zakres działalności Twojej instytucji? Tak

Komunikacja na wniosek

Czy w Twojej instytucji istnieją procedury zapewnienia komunikacji zgodnej z wnioskiem osoby ze szczególnymi potrzebami, na przykład w alfabecie Braille’a lub z osobą głuchoniewidomą? Nie

Przeszkolony zespół

Czy osoby pracujące na wydarzeniu znają zasady obsługi i komunikacji z osobą z niepełnosprawnością wzroku, słuchu, intelektualną i ruchową? Tak
Napisz jakie osoby ze szczególnymi potrzebami zostaną poprawnie obsłużone w Twojej instytucji. Mam nadzieję, że wszystkie:)

Dostępność cyfrowa

Deklaracja dostępności

Czy multimedia są publikowane na stronie www i w mediach społecznościowych Twojej instytucji z audiodeskrypcją i napisami dla niesłyszących? Tak
Czy grafiki są publikowane na stronie www i w mediach społecznościowych Twojej instytucji z tekstem alternatywnym? Tak