Centrum Nauki Kopernik

Budynek

Nazwa budynku: Centrum Nauki Kopernik
Miejscowość: Warszawa
Adres: ul., ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20

Dostępność architektoniczna

Miejsca parkingowe

Czy na terenie obiektu lub w jego okolicy znajdują się miejsca parkingowe? Tak
Czy korzystanie z parkingu jest odpłatne? Częściowo (np. płatny parking obiektu, bezpłatne miejsca publiczne)
Czy zapewniono miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością? (na terenie obiektu lub w strefie publicznej): Tak

Wejście

Położenie wejścia dostępnego dla osób poruszających się na wózku: Wejście główne
Czy wejście jest wolne od barier poziomych i pionowych? Wejście do Centrum Nauki Kopernik jest wolne od barier poziomych i pionowych.
W jaki sposób można dostać się do wejścia? Z poziomu chodnika
W jaki sposób osoba poruszająca się na wózku / osoba starsza może dostać się do budynku? Samodzielnie
Z jakich rozwiązań mogą skorzystać osoby ze szczególnymi potrzebami chcące wejść do budynku, na przykład poręcze przy schodach, dostępne przyciski w windzie, drzwi otwierane bez użycia znacznej siły? Drzwi automatycznie rozsuwane
Jaka jest szerokość drzwi wejściowych w cm? powyżej 90 cm
Czy drzwi są czytelnie oznaczone, na przykład w sytuacji, gdy zostały wykonane w przynajmniej 75 procent powierzchni z przezroczystego materiału? Tak
Czy drzwi mają pasy ostrzegawcze w kontrastowych kolorach, naklejone na co najmniej dwóch poziomach? Nie
Czy drzwi do pomieszczeń mają czytelne oznaczenia, z zachowaniem odpowiedniego kontrastu kolorystycznego? Nie

Przestrzeń

Kasa

Czy kasa położona jest w miejscu dostępnym dla osób poruszających się na wózku? Tak
Czy przynajmniej jedno stanowisko w kasie jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach? Tak

Toalety i pokoje rodzica z dzieckiem

Czy zapewniono toaletę w pobliżu miejsca wydarzenia dla osób starszych? Tak
Podaj odległość toalety od miejsca wydarzenia. Toalety są dostępne w różnych miejscach budynku: w hallu (na lewo od wejścia do budynku), na wystawie GraMY-WYgramy (na parterze, na lewo od sklepiku), na wystawie Przyszłość jest dziś (na parterze, naprzeciwko srebrnego samochodu) oraz na Strefie eksperymentowania (na pierwszym piętrze, za windami).
Czy zapewniono toaletę dla osób z niepełnosprawnością? Tak
Podaj odległość toalety od miejsca wydarzenia. Toalety są dostępne w różnych miejscach budynku: w hallu (na lewo od wejścia do budynku), na wystawie GraMY-WYgramy (na parterze, na lewo od sklepiku), na wystawie Przyszłość jest dziś (na parterze, naprzeciwko srebrnego samochodu) oraz na Strefie eksperymentowania (na pierwszym piętrze, za windami).
Czy zapewniono komfortkę? Nie
Czy zapewniono pokój rodzica z dzieckiem? Tak
Czy zapewniono przewijak? Tak

Pokój wyciszenia

Czy zapewniono pokój wyciszenia? Tak
Opisz gdzie znajduje się pokój wyciszenia i co w nim jest. Wyznaczony pokój wyciszenia znajduje się poza terenem wystaw. Jest w nim ciszej niż na wystawach. Zapewniamy w nim miejsce do siedzenia albo leżenia. Żeby skorzystać z pokoju wyciszenia należy się zgłosić do jednego z pracowników Kopernika.

Miejsca odpoczynku

Czy zapewniono miejsca siedzące? Tak
Opisz jakie masz krzesła, ławki, czy są z podłokietnikami? Na terenie wystaw jest wiele miejsc do siedzenia, jednak nie mają one podłokietników

Dostęp do pomieszczeń

Czy w obiekcie jest zapewniony dostęp dla osób poruszających się na wózku do wszystkich pomieszczeń (z wyłączeniem technicznych)? Tak
Napisz, do których pomieszczeń zapewniono wejście osobom poruszającym się na wózkach, a do których takiego wejścia nie udało się zapewnić. Centrum Nauki Kopernik jest wolne od barier architektonicznych dla osób na wózku. W Planetarium (sala projekcyjna) jest tylko jedno miejsce dla osób na wózkach.

Sale

Czy w pomieszczeniu, w którym odbywa się wydarzenie, zapewniono wolne od barier przestrzenie komunikacyjne poziome i pionowe? Tak
Opisz dokładnie bariery, które utrudniają poruszanie się w pomieszczeniu, w którym odbywa się wydarzenie, na przykład zbyt wąskie korytarze, przejścia). Centrum Nauki Kopernik jest wolne od barier architektonicznych.
Wskaż rozwiązania dostępności istniejące w danej przestrzeni, na przykład poręcze, oznaczone krawędzie schodów, antypoślizgowa podłoga. Schody zostały oznaczone kontrastowo.
Czy, jeśli wydarzenie odbywa się na wyższej kondygnacji, zapewniono windę/inne urządzenie? Tak
Napisz jakie to urządzenie i czy można je obsłużyć samodzielnie. Winda, którą można obsłużyć samodzielnie

Akustyka

Czy w pomieszczeniu, w którym odbywa się wydarzenie, są pogłos lub echo? Tak

Oświetlenie

Czy przestrzeń w budynku, na przykład schody, jest odpowiednio oświetlona, to jest zgodnie z normą PN-EN 12464-1:2012? Tak
Czy światło we wnętrzu budynku może oślepiać uczestników wydarzeń lub powodować olśnienia? Nie
Czy wewnątrz budynku zastosowano jedno z rozwiązań: światło rozproszone, odpowiednie osłony źródeł światła, światło skierowane tak, by nie świecić prosto w oczy uczestników? Tak
Czy źródła światła na wystawie powodują odblask lub refleksy? Nie dotyczy

Kontrast

Czy wewnątrz budynku zapewniono kontrast kolorystyczny ścian, podłogi i drzwi? Nie

Warunki sensoryczne

Czy przestrzeń, w której odbywa się wydarzenie jest przyjazne sensorycznie? Tak
Opisz ewentualne utrudnienia, na przykład hałas, dużo ludzi, intensywne zapachy, mocne lub oślepiające światła, niespodziewane dźwięki. W przestrzeni wystaw może występować hałas oraz duża liczba ludzi. Niektóre eksponaty emitują światło stroboskopowe oraz mogą wydawać niespodziewane dźwięki.

Informacja o rozkładzie pomieszczeń

Jaki rodzaj informacji dotykowej dotyczącej przestrzeni zapewniono w budynku? Ścieżki dotykowe, Plany tyflograficzne
Napisz, gdzie znajdują się punkty z informacją dotykową i jak do nich dojść. Tyflomapa i ścieżki naprowadzające znajdują się na Parterze w budynku Centrum Nauki Kopernik. W innych miejscach nie mamy udogodnień dla osób z niepełnosprawnością wzroku.
Jaki rodzaj informacji dźwiękowej dotyczącej przestrzeni zapewniono w budynku? Informacje przekazywane przez pracownika w pobliżu wejścia (np. na recepcji, w punkcie informacyjnym)
Jaki rodzaj informacji wizualnej dotyczącej przestrzeni zapewnono w budynku? Informacje kierunkowe (np. strzałki z napisami lub piktogramami wskazującymi położenie najważniejszych miejsc), Plany budynku
Napisz, gdzie znajdują się punkty z informacją wizualną i jak do nich dojść. Plan budynku znajduje się na parterze, przy schodach na I piętro. Elementy informacji wizualnej rozmieszczone są w przestrzeni wystaw

Wstęp osób z psami asystującymi

Czy osoby poruszające się z psem asystującym mogą wejść na wydarzenie? Tak
Czy obsługa obecna na wydarzeniu wie, gdzie i na jakich zasadach mogą poruszać się osoby z psem asystującym? Tak

Ewakuacja

Czy w budynku obowiązuje szczegółowa procedura ewakuacji, wskazująca w jaki sposób prowadzona jest ewakuacja lub ratowanie osób ze szczególnymi potrzebami przebywających na terenie budynku? Tak
Czy obsługa wydarzenia, osoba odpowiedzialna za ewakuację, zna zasady ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami? Tak
Czy zostanie opracowana procedura ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami uczestniczących w wydarzeniu? Nie
Czy w budynku znajduje się dźwiękowy system powiadamiania alarmowego? Tak
Czy w budynku znajduje się świetlny system powiadamiania alarmowego? Tak

Dostępność Informacyjno-komunikacyjna

Środki wspierające komunikowanie się

Czy Twoja instytucja zapewnia środki wspierające komunikowanie się? Tak - poczta elektroniczna, komunikatory internetowe
Czy w kasie można porozumieć się w języku migowym? Tłumacz języka migowego online
Napisz w jakich godzinach, z wykorzystaniem jakiego urządzenia, na przykład komputera lub tabletu, można skorzystać z tłumaczenia na język migowy. Wciągu trwania wizyty w kasie nr 5/6 można skorzystać z tabletu na którym mamy system migam.org
Czy w punkcie informacyjnym można porozumieć się w języku migowym? Tłumacz języka migowego online
Czy miejsca z tłumaczem języka migowego są oznaczone piktogramem? Tak

System wspierający słyszenie

Czy kasa jest wyposażona w pętlę indukcyjną? Tak
Czy punkt informacyjny jest wyposażony w pętlę indukcyjną? Tak
Czy miejsca z pętlą indukcyjną są oznaczone piktogramem? Tak

Informacja o zakresie działalności

Czy na stronie internetowej znajduje się tekst odczytywalny maszynowo z informacją o zakresie działalności Twojej instytucji? Tak
Czy na stronie internetowej znajduje się plik w polskim języku migowym (PJM), opisujący zakres działalności Twojej instytucji? Tak
Czy na stronie internetowej znajduje się informacja w tekście łatwym do czytania (ETR), opisująca zakres działalności Twojej instytucji? Tak

Komunikacja na wniosek

Czy w Twojej instytucji istnieją procedury zapewnienia komunikacji zgodnej z wnioskiem osoby ze szczególnymi potrzebami, na przykład w alfabecie Braille’a lub z osobą głuchoniewidomą? Nie

Przeszkolony zespół

Czy osoby pracujące na wydarzeniu znają zasady obsługi i komunikacji z osobą z niepełnosprawnością wzroku, słuchu, intelektualną i ruchową? Tak
Napisz jakie osoby ze szczególnymi potrzebami zostaną poprawnie obsłużone w Twojej instytucji. Osoby z niepełnosprawnością ruchu, wzroku, słuchu, intelektualną i ruchową, a także osoby ze spektrum autyzmu. Więcej informacji znajdziesz na https://www.kopernik.org.pl/wizyta/kopernik-bez-barier

Dostępność cyfrowa

Deklaracja dostępności

Link do deklaracji dostępności: https://www.kopernik.org.pl/deklaracja-dostepnosci
Czy multimedia są publikowane na stronie www i w mediach społecznościowych Twojej instytucji z audiodeskrypcją i napisami dla niesłyszących? Tak
Czy grafiki są publikowane na stronie www i w mediach społecznościowych Twojej instytucji z tekstem alternatywnym? Tak