Teatr Ochoty

Budynek

Nazwa budynku: Teatr Ochoty
Miejscowość: Warszawa
Adres: ul., Reja 9

Dostępność architektoniczna

Miejsca parkingowe

Wejście

Przestrzeń

Kasa

Czy kasa położona jest w miejscu dostępnym dla osób poruszających się na wózku? Nie dotyczy
Czy przynajmniej jedno stanowisko w kasie jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach? Nie dotyczy

Toalety i pokoje rodzica z dzieckiem

Pokój wyciszenia

Miejsca odpoczynku

Dostęp do pomieszczeń

Sale

Akustyka

Oświetlenie

Kontrast

Warunki sensoryczne

Informacja o rozkładzie pomieszczeń

Wstęp osób z psami asystującymi

Ewakuacja

Dostępność Informacyjno-komunikacyjna

Środki wspierające komunikowanie się

System wspierający słyszenie

Informacja o zakresie działalności

Komunikacja na wniosek

Przeszkolony zespół

Dostępność cyfrowa

Deklaracja dostępności