Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie

Budynek

Nazwa budynku: Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa "Nila" w Krakowie
Miejscowość: Kraków
Adres: ul., Wita Stwosza 12

Dostępność architektoniczna

Miejsca parkingowe

Czy na terenie obiektu lub w jego okolicy znajdują się miejsca parkingowe? Tak
Czy korzystanie z parkingu jest odpłatne? Częściowo (np. płatny parking obiektu, bezpłatne miejsca publiczne)
Czy zapewniono miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością? (na terenie obiektu lub w strefie publicznej): Tak

Wejście

Położenie wejścia dostępnego dla osób poruszających się na wózku: Wejście główne
Czy wejście jest wolne od barier poziomych i pionowych? Przy wejściu znajduje się podjazd dla osób poruszających się na wózku.
W jaki sposób można dostać się do wejścia? Pochylnią lub rampą
W jaki sposób osoba poruszająca się na wózku / osoba starsza może dostać się do budynku? Samodzielnie
Z jakich rozwiązań mogą skorzystać osoby ze szczególnymi potrzebami chcące wejść do budynku, na przykład poręcze przy schodach, dostępne przyciski w windzie, drzwi otwierane bez użycia znacznej siły? przy wejściu do budynku znajduje się podjazd, który wyposazony jest w poręcze
Jaka jest szerokość drzwi wejściowych w cm? powyżej 90 cm
Czy drzwi są czytelnie oznaczone, na przykład w sytuacji, gdy zostały wykonane w przynajmniej 75 procent powierzchni z przezroczystego materiału? na drzwiach znajduje się tabliczka z napisem "wejście"
Czy drzwi mają pasy ostrzegawcze w kontrastowych kolorach, naklejone na co najmniej dwóch poziomach? Nie
Czy drzwi do pomieszczeń mają czytelne oznaczenia, z zachowaniem odpowiedniego kontrastu kolorystycznego? Tak
Inne uwagi dotyczące wejścia: Do Muzeum można wejść drzwiami znajdujacymi się po stronie podjazdu

Przestrzeń

Kasa

Czy kasa położona jest w miejscu dostępnym dla osób poruszających się na wózku? Tak
Czy przynajmniej jedno stanowisko w kasie jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach? Tak

Toalety i pokoje rodzica z dzieckiem

Czy zapewniono toaletę w pobliżu miejsca wydarzenia dla osób starszych? Tak
Podaj odległość toalety od miejsca wydarzenia. Toalety znajdują się w budynku.
Czy zapewniono toaletę dla osób z niepełnosprawnością? Tak
Podaj odległość toalety od miejsca wydarzenia. Toaleta znajduje się w budynku.
Czy zapewniono komfortkę? Nie
Czy zapewniono pokój rodzica z dzieckiem? Nie
Czy zapewniono przewijak? Tak

Pokój wyciszenia

Czy zapewniono pokój wyciszenia? Tak
Opisz gdzie znajduje się pokój wyciszenia i co w nim jest. Pokój wyciiszenia znajduje sie w korytarzu obok kasy. Znajduję sie w nim fotel, materac, stolik, mobilna strefa ciszy, słuchawki wyciszające, gniotki terapeutyczne, woda.

Miejsca odpoczynku

Czy zapewniono miejsca siedzące? Tak
Opisz jakie masz krzesła, ławki, czy są z podłokietnikami? Na wystawie znajdują się ławeczki, wyposażone w podłokietniki. Uczestnicy będą mieć do dyspozycji także krzesłami z podłokietnikami.

Dostęp do pomieszczeń

Czy w obiekcie jest zapewniony dostęp dla osób poruszających się na wózku do wszystkich pomieszczeń (z wyłączeniem technicznych)? Tak
Napisz, do których pomieszczeń zapewniono wejście osobom poruszającym się na wózkach, a do których takiego wejścia nie udało się zapewnić. wszystkie pomieszczenia w budynku są dostępne.

Sale

Czy w pomieszczeniu, w którym odbywa się wydarzenie, zapewniono wolne od barier przestrzenie komunikacyjne poziome i pionowe? Tak
Opisz dokładnie bariery, które utrudniają poruszanie się w pomieszczeniu, w którym odbywa się wydarzenie, na przykład zbyt wąskie korytarze, przejścia). Zajęcia odbywać się będą w dużej, przestronnej auli Muzeum, która pozbawiona jest barier architektonicznych. Nie jest ona jednak wyposażona w pętlę indukcyjną.
Wskaż rozwiązania dostępności istniejące w danej przestrzeni, na przykład poręcze, oznaczone krawędzie schodów, antypoślizgowa podłoga. Aula znajduje się na pierwszym piętrze Muzeum. Można się do niej dostać winda lub schodami. Schody mają poręcze, a pierwsze i ostanie stopnie są oznaczone.
Czy, jeśli wydarzenie odbywa się na wyższej kondygnacji, zapewniono windę/inne urządzenie? Tak
Napisz jakie to urządzenie i czy można je obsłużyć samodzielnie. Winda, która można obsługiwać samodzilenie

Akustyka

Czy w pomieszczeniu, w którym odbywa się wydarzenie, są pogłos lub echo? Nie

Oświetlenie

Czy przestrzeń w budynku, na przykład schody, jest odpowiednio oświetlona, to jest zgodnie z normą PN-EN 12464-1:2012? Nie
Czy światło we wnętrzu budynku może oślepiać uczestników wydarzeń lub powodować olśnienia? Nie
Czy wewnątrz budynku zastosowano jedno z rozwiązań: światło rozproszone, odpowiednie osłony źródeł światła, światło skierowane tak, by nie świecić prosto w oczy uczestników? Nie
Czy źródła światła na wystawie powodują odblask lub refleksy? Tak

Kontrast

Czy wewnątrz budynku zapewniono kontrast kolorystyczny ścian, podłogi i drzwi? Nie

Warunki sensoryczne

Czy przestrzeń, w której odbywa się wydarzenie jest przyjazne sensorycznie? Tak
Opisz ewentualne utrudnienia, na przykład hałas, dużo ludzi, intensywne zapachy, mocne lub oślepiające światła, niespodziewane dźwięki. W czasie zajęć mogą być słyszalne rózne dźwięki oraz należy liczyć się z tym, że w budynku Muzeum może przebywać spora liczba osób. Na wystawie w niektórych miejscach emitowane są mrugajace śiwatła i niespodziewane dźwięki - miejsca zaznaczone są na planie sensorycznym Muzeum.

Informacja o rozkładzie pomieszczeń

Jaki rodzaj informacji dotykowej dotyczącej przestrzeni zapewniono w budynku? Plany tyflograficzne
Napisz, gdzie znajdują się punkty z informacją dotykową i jak do nich dojść. Plan tyflograficzny na parterze znajduje się naprzeciwko wejścia do Muzeum. Lany na pozostałych piętrach znajdują się naprzeciwko windy.
Jaki rodzaj informacji dźwiękowej dotyczącej przestrzeni zapewniono w budynku? Informacje przekazywane przez pracownika w pobliżu wejścia (np. na recepcji, w punkcie informacyjnym)
Napisz, gdzie znajdują się punkty z informacją dźwiękową i jak do nich dojść. Przy wejściu do Muzeum
Jaki rodzaj informacji wizualnej dotyczącej przestrzeni zapewnono w budynku? Napisy lub piktogramy przy wejściach do pomieszczeń, Informacje kierunkowe (np. strzałki z napisami lub piktogramami wskazującymi położenie najważniejszych miejsc), Plany budynku
Napisz, gdzie znajdują się punkty z informacją wizualną i jak do nich dojść. Plany znajdują się naprzeciwko wejścia, obok planu tyflograficznego oraz przy wejściu do kasy.

Wstęp osób z psami asystującymi

Czy osoby poruszające się z psem asystującym mogą wejść na wydarzenie? Tak
Czy obsługa obecna na wydarzeniu wie, gdzie i na jakich zasadach mogą poruszać się osoby z psem asystującym? Tak

Ewakuacja

Czy w budynku obowiązuje szczegółowa procedura ewakuacji, wskazująca w jaki sposób prowadzona jest ewakuacja lub ratowanie osób ze szczególnymi potrzebami przebywających na terenie budynku? Tak
Czy obsługa wydarzenia, osoba odpowiedzialna za ewakuację, zna zasady ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami? Tak
Czy zostanie opracowana procedura ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami uczestniczących w wydarzeniu? Nie
Link do informacji o ewakuacji osób uczestniczących z budynku. https://muzeum-ak.pl/dostepnosc/
Czy w budynku znajduje się dźwiękowy system powiadamiania alarmowego? Tak
Czy w budynku znajduje się świetlny system powiadamiania alarmowego? Tak
Dodatkowe informacje. System swietlny znajduje się także w toalecie dostępnej.

Dostępność Informacyjno-komunikacyjna

Środki wspierające komunikowanie się

Czy Twoja instytucja zapewnia środki wspierające komunikowanie się? Tak - poczta elektroniczna, SMS lub MMS
Czy w kasie można porozumieć się w języku migowym? Brak tłumacza
Napisz w jakich godzinach, z wykorzystaniem jakiego urządzenia, na przykład komputera lub tabletu, można skorzystać z tłumaczenia na język migowy. Po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania zapewnimy tłumacza PJM.
Czy w punkcie informacyjnym można porozumieć się w języku migowym? Brak tłumacza
Czy miejsca z tłumaczem języka migowego są oznaczone piktogramem? Nie
Dodatkowe informacje. Na wystawie znajdują się filmy nagrane w PJM z napisami. Umożliwiają one samodzielne zwiedzanie Muzeum.

System wspierający słyszenie

Czy kasa jest wyposażona w pętlę indukcyjną? Tak
Czy punkt informacyjny jest wyposażony w pętlę indukcyjną? Nie
Czy miejsca z pętlą indukcyjną są oznaczone piktogramem? Tak

Informacja o zakresie działalności

Czy na stronie internetowej znajduje się tekst odczytywalny maszynowo z informacją o zakresie działalności Twojej instytucji? Tak
Czy na stronie internetowej znajduje się plik w polskim języku migowym (PJM), opisujący zakres działalności Twojej instytucji? Tak
Czy na stronie internetowej znajduje się informacja w tekście łatwym do czytania (ETR), opisująca zakres działalności Twojej instytucji? Tak

Komunikacja na wniosek

Czy w Twojej instytucji istnieją procedury zapewnienia komunikacji zgodnej z wnioskiem osoby ze szczególnymi potrzebami, na przykład w alfabecie Braille’a lub z osobą głuchoniewidomą? Nie

Przeszkolony zespół

Czy osoby pracujące na wydarzeniu znają zasady obsługi i komunikacji z osobą z niepełnosprawnością wzroku, słuchu, intelektualną i ruchową? Tak
Napisz jakie osoby ze szczególnymi potrzebami zostaną poprawnie obsłużone w Twojej instytucji. Osoby z niepełnosprawnością ruchu, wzroku, słuchu oraz intelektualną

Dostępność cyfrowa

Deklaracja dostępności

Link do deklaracji dostępności: https://muzeum-ak.pl/deklaracja-dostepnosci/
Czy multimedia są publikowane na stronie www i w mediach społecznościowych Twojej instytucji z audiodeskrypcją i napisami dla niesłyszących? Nie
Czy grafiki są publikowane na stronie www i w mediach społecznościowych Twojej instytucji z tekstem alternatywnym? Tak