ARTzona Ośrodka Kultury Norwida

Budynek

Nazwa budynku: ARTzona Ośrodka Kultury Norwida
Miejscowość: Kraków
Adres: ul., osiedle Górali 4 nie dotyczy

Dostępność architektoniczna

Miejsca parkingowe

Czy na terenie obiektu lub w jego okolicy znajdują się miejsca parkingowe? Tak
Czy korzystanie z parkingu jest odpłatne? Nie
Czy zapewniono miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością? (na terenie obiektu lub w strefie publicznej): Nie

Wejście

Położenie wejścia dostępnego dla osób poruszających się na wózku: Wejście główne
Czy wejście jest wolne od barier poziomych i pionowych? Wejście główne zapewnia dostęp do budynku (brak stopni), ale pewnym utrudnieniem może być próg o wysokości 25mm, nachylenie w strefie wejścia (13%) oraz nierówności nawierzchni (kostki betonowej).
W jaki sposób można dostać się do wejścia? Z poziomu chodnika
W jaki sposób osoba poruszająca się na wózku / osoba starsza może dostać się do budynku? Samodzielnie, Przy pomocy pracownika obiektu, Przy pomocy własnego asystenta
Z jakich rozwiązań mogą skorzystać osoby ze szczególnymi potrzebami chcące wejść do budynku, na przykład poręcze przy schodach, dostępne przyciski w windzie, drzwi otwierane bez użycia znacznej siły? Wsparcie pracownika lub pracowniczki obiektu.
Jaka jest szerokość drzwi wejściowych w cm? Drzwi wejściowe mają odpowiednią szerokość (możliwość przejazdu wózkiem).
Czy drzwi są czytelnie oznaczone, na przykład w sytuacji, gdy zostały wykonane w przynajmniej 75 procent powierzchni z przezroczystego materiału? Szklane drzwi wejściowe nie są oznaczone kontrastowo.
Czy drzwi mają pasy ostrzegawcze w kontrastowych kolorach, naklejone na co najmniej dwóch poziomach? Nie
Czy drzwi do pomieszczeń mają czytelne oznaczenia, z zachowaniem odpowiedniego kontrastu kolorystycznego? Nie
Inne uwagi dotyczące wejścia: Drzwi wejściowe nie otwierają się automatycznie, ale ich otwarcie nie wymaga znacznej siły. Przed i za drzwiami (w przedsionku) zapewniono odpowiednią przestrzeń manewrową.

Przestrzeń

Kasa

Czy kasa położona jest w miejscu dostępnym dla osób poruszających się na wózku? Tak
Czy przynajmniej jedno stanowisko w kasie jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach? Nie

Toalety i pokoje rodzica z dzieckiem

Czy zapewniono toaletę w pobliżu miejsca wydarzenia dla osób starszych? Tak
Podaj odległość toalety od miejsca wydarzenia. 20 m.
Czy zapewniono toaletę dla osób z niepełnosprawnością? Tak
Podaj odległość toalety od miejsca wydarzenia. 35 m.
Czy zapewniono komfortkę? Nie
Czy zapewniono pokój rodzica z dzieckiem? Nie
Czy zapewniono przewijak? Tak

Pokój wyciszenia

Czy zapewniono pokój wyciszenia? Nie
Opisz gdzie znajduje się pokój wyciszenia i co w nim jest. brak pokoju wyciszenia

Miejsca odpoczynku

Czy zapewniono miejsca siedzące? tak
Opisz jakie masz krzesła, ławki, czy są z podłokietnikami? Miejsca odpoczynku wyposażone są w kanapy z podłokietnikami oraz krzesła bez podłokietników. W ogólnodostępnym kąciku zabaw dla dzieci, znajdują się krzesła dostosowane rozmiarem do dzieci.

Dostęp do pomieszczeń

Czy w obiekcie jest zapewniony dostęp dla osób poruszających się na wózku do wszystkich pomieszczeń (z wyłączeniem technicznych)? Nie
Napisz, do których pomieszczeń zapewniono wejście osobom poruszającym się na wózkach, a do których takiego wejścia nie udało się zapewnić. Zapewniony jest dostęp do dużej sali widowiskowej, małej sali warsztatowej, studia nagrań i galerii, sal warsztatowych plastycznych oraz muzycznych. Brak dostępu do pomieszczeń biurowych (1 piętro na które prowadzą tylko schody).

Sale

Czy w pomieszczeniu, w którym odbywa się wydarzenie, zapewniono wolne od barier przestrzenie komunikacyjne poziome i pionowe? Tak
Opisz dokładnie bariery, które utrudniają poruszanie się w pomieszczeniu, w którym odbywa się wydarzenie, na przykład zbyt wąskie korytarze, przejścia). W sali brak barier utrudniających poruszanie się. Sala warsztatowa znajduje się na poziomie -1. Na ten poziom prowadzi pochylnia (bez spoczników) w dół o dużym nachyleniu - w granicach 20%.
Wskaż rozwiązania dostępności istniejące w danej przestrzeni, na przykład poręcze, oznaczone krawędzie schodów, antypoślizgowa podłoga. Przy pochylni znajduje się poręcz. Asysta pracowników i pracowniczek w pokonaniu pochylni.
Czy, jeśli wydarzenie odbywa się na wyższej kondygnacji, zapewniono windę/inne urządzenie? Nie dotyczy
Napisz jakie to urządzenie i czy można je obsłużyć samodzielnie. nie dotyczy

Akustyka

Czy w pomieszczeniu, w którym odbywa się wydarzenie, są pogłos lub echo? Nie

Oświetlenie

Czy przestrzeń w budynku, na przykład schody, jest odpowiednio oświetlona, to jest zgodnie z normą PN-EN 12464-1:2012? Tak
Czy światło we wnętrzu budynku może oślepiać uczestników wydarzeń lub powodować olśnienia? Nie
Czy wewnątrz budynku zastosowano jedno z rozwiązań: światło rozproszone, odpowiednie osłony źródeł światła, światło skierowane tak, by nie świecić prosto w oczy uczestników? Tak
Czy źródła światła na wystawie powodują odblask lub refleksy? Nie dotyczy

Kontrast

Czy wewnątrz budynku zapewniono kontrast kolorystyczny ścian, podłogi i drzwi? Nie

Warunki sensoryczne

Czy przestrzeń, w której odbywa się wydarzenie jest przyjazne sensorycznie? Nie
Opisz ewentualne utrudnienia, na przykład hałas, dużo ludzi, intensywne zapachy, mocne lub oślepiające światła, niespodziewane dźwięki. Utrudnieniem może być duża ilość luster na ścianie (powodujące zjawisko olśnienia). Brak możliwości zasłonięcia luster.

Informacja o rozkładzie pomieszczeń

Jaki rodzaj informacji dotykowej dotyczącej przestrzeni zapewniono w budynku? Informacje w alfabecie Braille'a przy wejściach do pomieszczeń
Napisz, gdzie znajdują się punkty z informacją dotykową i jak do nich dojść. Informacje w alfabecie Braille'a przy wejściach do pomieszczeń (brak ujednolicenia, tabliczki na różnych wysokościach od klamki)
Jaki rodzaj informacji dźwiękowej dotyczącej przestrzeni zapewniono w budynku? Informacje przekazywane przez pracownika w pobliżu wejścia (np. na recepcji, w punkcie informacyjnym),
Napisz, gdzie znajdują się punkty z informacją dźwiękową i jak do nich dojść. Punkt informacyjny (recepcja) znajduje się w holu wejściowym, zaraz za głównym wejściem do budynku.
Jaki rodzaj informacji wizualnej dotyczącej przestrzeni zapewnono w budynku? Brak informacji
Napisz, gdzie znajdują się punkty z informacją wizualną i jak do nich dojść. Brak punktów z informacją wizualną na temat przestrzeni budynku.

Wstęp osób z psami asystującymi

Czy osoby poruszające się z psem asystującym mogą wejść na wydarzenie? Tak
Czy obsługa obecna na wydarzeniu wie, gdzie i na jakich zasadach mogą poruszać się osoby z psem asystującym? Tak

Ewakuacja

Czy w budynku obowiązuje szczegółowa procedura ewakuacji, wskazująca w jaki sposób prowadzona jest ewakuacja lub ratowanie osób ze szczególnymi potrzebami przebywających na terenie budynku? Nie
Czy obsługa wydarzenia, osoba odpowiedzialna za ewakuację, zna zasady ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami? Nie
Czy zostanie opracowana procedura ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami uczestniczących w wydarzeniu? Nie
Link do informacji o ewakuacji osób uczestniczących z budynku. brak
Czy w budynku znajduje się dźwiękowy system powiadamiania alarmowego? Tak
Czy w budynku znajduje się świetlny system powiadamiania alarmowego? Nie

Dostępność Informacyjno-komunikacyjna

Środki wspierające komunikowanie się

Czy Twoja instytucja zapewnia środki wspierające komunikowanie się? Tak - poczta elektroniczna, formularz na stronie internetowej
Czy w kasie można porozumieć się w języku migowym? Brak tłumacza
Napisz w jakich godzinach, z wykorzystaniem jakiego urządzenia, na przykład komputera lub tabletu, można skorzystać z tłumaczenia na język migowy. Brak tłumacza PJM w Ośrodka Kultury Norwida.
Czy w punkcie informacyjnym można porozumieć się w języku migowym? Brak tłumacza
Czy miejsca z tłumaczem języka migowego są oznaczone piktogramem? Nie

System wspierający słyszenie

Czy kasa jest wyposażona w pętlę indukcyjną? Tak
Czy punkt informacyjny jest wyposażony w pętlę indukcyjną? Tak
Czy miejsca z pętlą indukcyjną są oznaczone piktogramem? Tak

Informacja o zakresie działalności

Czy na stronie internetowej znajduje się tekst odczytywalny maszynowo z informacją o zakresie działalności Twojej instytucji? Tak
Czy na stronie internetowej znajduje się plik w polskim języku migowym (PJM), opisujący zakres działalności Twojej instytucji? Tak
Czy na stronie internetowej znajduje się informacja w tekście łatwym do czytania (ETR), opisująca zakres działalności Twojej instytucji? Tak

Komunikacja na wniosek

Czy w Twojej instytucji istnieją procedury zapewnienia komunikacji zgodnej z wnioskiem osoby ze szczególnymi potrzebami, na przykład w alfabecie Braille’a lub z osobą głuchoniewidomą? Nie

Przeszkolony zespół

Czy osoby pracujące na wydarzeniu znają zasady obsługi i komunikacji z osobą z niepełnosprawnością wzroku, słuchu, intelektualną i ruchową? Tak
Napisz jakie osoby ze szczególnymi potrzebami zostaną poprawnie obsłużone w Twojej instytucji. Osoby starsze, rodzice/opiekunowie wraz z dziećmi.

Dostępność cyfrowa

Deklaracja dostępności

Link do deklaracji dostępności: https://okn.edu.pl/deklaracja_dostepnosci.html
Czy multimedia są publikowane na stronie www i w mediach społecznościowych Twojej instytucji z audiodeskrypcją i napisami dla niesłyszących? Nie
Czy grafiki są publikowane na stronie www i w mediach społecznościowych Twojej instytucji z tekstem alternatywnym? Tak