Muzeum Inżynierii i Techniki – Zajezdnia

Budynek

Nazwa budynku: Muzeum Inżynierii i Techniki - Zajezdnia
Miejscowość: Kraków
Adres: ul., św. Wawrzyńca 15 15

Dostępność architektoniczna

Miejsca parkingowe

Czy na terenie obiektu lub w jego okolicy znajdują się miejsca parkingowe? Tak
Czy korzystanie z parkingu jest odpłatne? Tak
Czy zapewniono miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością? (na terenie obiektu lub w strefie publicznej): Tak

Wejście

Położenie wejścia dostępnego dla osób poruszających się na wózku: Wejście główne
Czy wejście jest wolne od barier poziomych i pionowych? Wejście do kompleksu odbywa się bez ograniczeń przez bramę od ul. św. Wawrzyńca. Drugie wejście do kompleksu znajduje się od ulicy Gazowej. Wejście do głównego budynku Muzeum znajduje się pod adresem św. Wawrzyńca 15. Bramy prowadzące na dziedziniec Muzeum są otwarte w godzinach 5:00 – 20:00. Wszystkie hale Muzeum Inżynierii i Techniki posiadają ciągi komunikacyjne poziome i pionowe. Muzeum wyposażone jest w system przeciwpożarowy ze zwolnieniem blokady drzwi w razie pożaru. Pracownicy MIT są przeszkoleni w procedurach ewakuacyjnych. W razie wystąpienia zagrożenia, ewakuacja osób o ograniczonych możliwościach poruszania się przeprowadzana jest schodami lub najbliższym wyjściem ewakuacyjnym przy pomocy osób trzecich. Utrudnienia: Zajezdnia znajduje się na terenie zabytkowym, na drodze prowadzącej do wejścia i na dziedzińcu znajduje się kostka i tory, które mogą sprawiać problemy z poruszaniem się po naszym terenie osobom korzystającym z wózków, lasek i chodzików.
W jaki sposób można dostać się do wejścia? Z poziomu chodnika
W jaki sposób osoba poruszająca się na wózku / osoba starsza może dostać się do budynku? Samodzielnie
Z jakich rozwiązań mogą skorzystać osoby ze szczególnymi potrzebami chcące wejść do budynku, na przykład poręcze przy schodach, dostępne przyciski w windzie, drzwi otwierane bez użycia znacznej siły? Winda posiada przyciski, na terenie wystawy znajdują się opiekunowie wystawy, którzy wspierają odwiedzających w bezpiecznym poruszaniu sie po wszystkich strefach.
Jaka jest szerokość drzwi wejściowych w cm? 1m 50 cm
Czy drzwi są czytelnie oznaczone, na przykład w sytuacji, gdy zostały wykonane w przynajmniej 75 procent powierzchni z przezroczystego materiału? Tak, są
Czy drzwi mają pasy ostrzegawcze w kontrastowych kolorach, naklejone na co najmniej dwóch poziomach? Tak
Czy drzwi do pomieszczeń mają czytelne oznaczenia, z zachowaniem odpowiedniego kontrastu kolorystycznego? Tak
Inne uwagi dotyczące wejścia: Bezpośrednio przed główną bramą jest jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. W momencie, kiedy jest ono zajęte. osoby z niepełnosprawnością posiadające identyfikator upoważnione są do pozostawienia swojego pojazdu na dziedzińcu Muzeum. Parking muzealny nie ma charakteru ogólnodostępnego. Prosimy przed wjazdem o kontakt telefoniczny z ochroną budynku (515 411 590) w celu otwarcia szlabanu znajdującego się od strony ulicy Gazowej. W razie potrzeby prosimy o kontakt z koordynatorem ds. dostępności (tel./SMS: 515 411 413 lub mailowo: katarzyna.zielinska@mit.krakow.pl).

Przestrzeń

Kasa

Czy kasa położona jest w miejscu dostępnym dla osób poruszających się na wózku? Tak
Czy przynajmniej jedno stanowisko w kasie jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach? Tak

Toalety i pokoje rodzica z dzieckiem

Czy zapewniono toaletę w pobliżu miejsca wydarzenia dla osób starszych? Tak
Podaj odległość toalety od miejsca wydarzenia. 100 m
Czy zapewniono toaletę dla osób z niepełnosprawnością? Nie
Podaj odległość toalety od miejsca wydarzenia. 100 m
Czy zapewniono komfortkę? Nie
Czy zapewniono pokój rodzica z dzieckiem? Nie
Czy zapewniono przewijak? Tak

Pokój wyciszenia

Czy zapewniono pokój wyciszenia? Nie

Miejsca odpoczynku

Czy zapewniono miejsca siedzące? Na wystawie znajdują się pufy, mamy krzesło laski (4 szt) i 2 wózki, gdyby ktoś chciał skorzystać.
Opisz jakie masz krzesła, ławki, czy są z podłokietnikami? Gdy zajdzie potrzeba jesteśmy w stanie dołożyć krzesła z podłokietnikami na niektórych miejscach na wystawie.

Dostęp do pomieszczeń

Czy w obiekcie jest zapewniony dostęp dla osób poruszających się na wózku do wszystkich pomieszczeń (z wyłączeniem technicznych)? Tak

Sale

Czy w pomieszczeniu, w którym odbywa się wydarzenie, zapewniono wolne od barier przestrzenie komunikacyjne poziome i pionowe? Tak
Opisz dokładnie bariery, które utrudniają poruszanie się w pomieszczeniu, w którym odbywa się wydarzenie, na przykład zbyt wąskie korytarze, przejścia). Budynek D – poziom 0 Strefa wejścia/wyjścia, szatnia, sklep, toalety, sala warsztatowa, sala konferencyjna. Budynek D jest budynkiem kondygnacyjnym, posiada 3 poziomy. W budynku D w strefie wejścia (poziom 0) przestrzenie komunikacyjne są szerokie. Komunikację pomiędzy piętrami zapewnia winda. Toalety dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się na dwóch kondygnacjach dostępnych dla zwiedzających. W toaletach na poziomie 0 jest przewijak. W salach ekspozycyjnych są pracownicy, którzy służą pomocą naszym gościom. Obok kasy znajduje się plan tyflograficzny budynku. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Nie zapewniamy usługi wideotłumaczenia na język migowy. Pętla indukcyjna stanowiskowa oraz słuchawki wyciszające znajdują się w kasach biletowych. Istnieje możliwość wypożyczenia na czas zwiedzania wózka inwalidzkiego. Ponadto u pracowników i obsługi wystawy można wypożyczyć podręczny plan tyflograficzny na czas wizyty w muzeum. Do dyspozycji zwiedzających mamy także krzesłolaski. Budynek D – poziom -1 Na poziomie D-1 obok schodów znajduje się krzesło do ewakuacji. Kolejna część wystawy stałej znajduje się po przejściu przez hale: E, H i L. Z poziomu D-1 można rozpocząć zwiedzanie i udać się do hali E. Przestrzeń komunikacyjna doprowadzająca do hali E jest wąska. Poziom D-1 to sala wystawowa do której trafiamy po przejściu kolejnych hal wystawowych. W salach ekspozycyjnych są pracownicy, którzy służą pomocą naszym gościom. Po przejściu tej części wystawy zwiedzający może albo skorzystać ze schodów prowadzących na poziom D-0, lub w razie potrzeby wyjść drzwiami znajdującymi się w hali. Osoby mające problemy z poruszaniem się mogą po przejściu przez bramki przejść przez korytarz skorzystać z windy i wyjechać na poziom D-0. W razie potrzeby poproś obsługę o pomoc w dotarciu do najbliższej toalety. Obsługa i pracownicy wskazywać będą trasę umożliwiającą powrót na teren wystawy. Budynek E Wejście do budynku prowadzi z poziomu D-1. Tutaj musisz skasować bilet i przejść przez bramki. W razie problemów z czytnikiem biletów poproś obsługę o pomoc. Teraz znajdujesz się w przewiązce, by dojść do wejścia do hali E musisz przejść przez wąski korytarz, w którym znajduje się pozostałość po dawnym zbiorniku na popiół. Budynek E jest dwupoziomowy. W budynku E przestrzenie komunikacyjne są wąskie. Komunikację pomiędzy piętrami zapewnia platforma dla osób niepełnosprawnych. W budynku brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami. W salach ekspozycyjnych są pracownicy, którzy służą pomocą naszym gościom. Na początku zwiedzania, przez wąskie drzwi można przejść do przełączki, która pozwala zobaczyć kolekcję zabytkowych tramwajów. Z budynku E można wyjść przez duże drewniane drzwi znajdujące się na końcu przestrzeni wystawowej. Budynek F Wejście do budynku prowadzi z hali E przez przełączkę, Hala F jest budynkiem jednokondygnacyjnym. Przeszkodą może być niewielki próg pomiędzy przestrzeniami wystawy. Przechodzimy przez oszkloną przełączkę. W budynku F przestrzenie komunikacyjne są wąskie z racji znajdującej się tutaj kolekcji historycznych tramwajów. Należy uważać na tory i przestrzenie, które mogą uniemożliwiać przejazd wózkiem lub przejście z laską. Teren jest wyłożony kostką. Możliwe jest wejście do dwóch wagonów. Osoby mające trudności i dzieci powinny wchodzić do udostępnionych wagonów w obecności osoby asystującej. Wyjście z hali odbywa się tymi samymi drzwiami co wejście. Budynek H Wejście do budynku H (Strefy Lab) prowadzi z hali E. Przechodzimy przez oszkloną przełączkę. W budynku H przestrzenie komunikacyjne są wąskie. Komunikację pomiędzy piętrami zapewnia platforma dla osób z niepełnosprawnościami. W budynku brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami. Budynek H jest dwupoziomowy. W sali ekspozycyjnych są pracownicy, którzy służą pomocą naszym gościom. Po wykonaniu 4 doświadczeń można zejść schodami na poziom -1 lub zjechać windą. Winda posiada drzwi, nie otwiera się automatycznie. Budynek L W budynku L rozpoczynamy od pozostałych 3 modułów Strefy Lab. Następnie rozpoczynamy zwiedzanie ekspozycji. Przestrzenie komunikacyjne są wąskie. W budynku brak toalety dla osób niepełnosprawnościami. Budynek L jest jednopoziomowy. W sali ekspozycyjnych są pracownicy, którzy służą pomocą naszym gościom. Po przejściu tej części wystawy przechodzimy do kolejnej przestrzeni znajdującej się w budynku D pozostając na poziomie -1. Budynek J – portiernia Do budynku prowadzi wejście od strony budynku E. Portier obecny jest na terenie Muzeum 24 godziny na dobę. Budynek G – sala edukacyjna Do budynku prowadzi wejście od ul. Gazowej, możliwe jest także wejście od strony przewiązki znajdującej się na trasie zwiedzania wystawy stałej „Miasto. Technoczułość”. Wejście do budynku jest możliwe wyłącznie w obecności osób odpowiedzialnych za prowadzenie zajęć edukacyjnych. Budynek B – budynek administracyjny Do budynku prowadzi wejście od strony budynku J (portierni). Budynek jest dwukondygnacyjny. Na parterze znajduje się Sekretariat. W przypadku konieczności załatwienia sprawy w budynku biurowym, który jest piętrowy, należy zgłosić się do sekretariatu, który znajduje się na parterze. Budynek nie posiada windy. W celu kontaktu z poszczególnymi pracownikami Muzeum prosimy o kontakt z koordynatorem ds. dostępności pod nr tel. 515 411 413 lub mailowo: katarzyna.zielinska@mit.krakow.pl Dostępność korytarzy, schodów i wind Udostępnione dla zwiedzających budynki są zróżnicowane i mają różne poziomy: (od jednego w hali F, do trzech poziomów (w przestrzeni wejścia/wyjścia w hali D). Korytarze w budynkach wystawy są wąskie. W hali D znajduje się winda dla osób z niepełnosprawnościami, Natomiast w halach: H, E znajdują się platformy dla osób z niepełnosprawnością. Dostępność toalety Toaleta dla osób niepełnosprawnych udostępniana jest w budynku biurowym B, w budynku D w strefie wejścia/wyjścia na poziomie 0 i na poziomie D-1 (bezpośrednio przed wejściem na wystawę stałą), budynku L. W trakcie zwiedzania możliwe jest powrócenie do toalety po uprzednim poinformowaniu obsługi wystawy. Toalety w budynku D (na obu poziomach) dla osób z niepełnosprawnościami są wyposażone w przywoływacze.
Czy, jeśli wydarzenie odbywa się na wyższej kondygnacji, zapewniono windę/inne urządzenie? Tak
Napisz jakie to urządzenie i czy można je obsłużyć samodzielnie. Platformy

Akustyka

Czy w pomieszczeniu, w którym odbywa się wydarzenie, są pogłos lub echo? Nie dotyczy

Oświetlenie

Czy przestrzeń w budynku, na przykład schody, jest odpowiednio oświetlona, to jest zgodnie z normą PN-EN 12464-1:2012? Nie dotyczy
Czy światło we wnętrzu budynku może oślepiać uczestników wydarzeń lub powodować olśnienia? Nie
Czy wewnątrz budynku zastosowano jedno z rozwiązań: światło rozproszone, odpowiednie osłony źródeł światła, światło skierowane tak, by nie świecić prosto w oczy uczestników? Tak
Czy źródła światła na wystawie powodują odblask lub refleksy? Nie

Kontrast

Czy wewnątrz budynku zapewniono kontrast kolorystyczny ścian, podłogi i drzwi? Tak

Warunki sensoryczne

Czy przestrzeń, w której odbywa się wydarzenie jest przyjazne sensorycznie? Nie
Opisz ewentualne utrudnienia, na przykład hałas, dużo ludzi, intensywne zapachy, mocne lub oślepiające światła, niespodziewane dźwięki. Na wystawie jest wiele monitorów

Informacja o rozkładzie pomieszczeń

Jaki rodzaj informacji dotykowej dotyczącej przestrzeni zapewniono w budynku? Plany tyflograficzne
Napisz, gdzie znajdują się punkty z informacją dotykową i jak do nich dojść. Przy wejściu w Strefie wejścia i w poszczególnych salach wystawowych
Jaki rodzaj informacji dźwiękowej dotyczącej przestrzeni zapewniono w budynku? Informacje przekazywane przez pracownika w pobliżu wejścia (np. na recepcji, w punkcie informacyjnym)
Napisz, gdzie znajdują się punkty z informacją dźwiękową i jak do nich dojść. W strefie wejścia, w kasie biletowej
Jaki rodzaj informacji wizualnej dotyczącej przestrzeni zapewnono w budynku? Napisy lub piktogramy przy wejściach do pomieszczeń, Informacje kierunkowe (np. strzałki z napisami lub piktogramami wskazującymi położenie najważniejszych miejsc), Plany budynku
Napisz, gdzie znajdują się punkty z informacją wizualną i jak do nich dojść. Na terenie całej wystawy

Wstęp osób z psami asystującymi

Czy osoby poruszające się z psem asystującym mogą wejść na wydarzenie? Tak
Czy obsługa obecna na wydarzeniu wie, gdzie i na jakich zasadach mogą poruszać się osoby z psem asystującym? Tak

Ewakuacja

Czy w budynku obowiązuje szczegółowa procedura ewakuacji, wskazująca w jaki sposób prowadzona jest ewakuacja lub ratowanie osób ze szczególnymi potrzebami przebywających na terenie budynku? Tak
Czy obsługa wydarzenia, osoba odpowiedzialna za ewakuację, zna zasady ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami? Tak
Czy zostanie opracowana procedura ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami uczestniczących w wydarzeniu? Tak
Czy w budynku znajduje się dźwiękowy system powiadamiania alarmowego? Tak
Czy w budynku znajduje się świetlny system powiadamiania alarmowego? Nie

Dostępność Informacyjno-komunikacyjna

Środki wspierające komunikowanie się

Czy Twoja instytucja zapewnia środki wspierające komunikowanie się? Tak - poczta elektroniczna, SMS lub MMS
Czy w kasie można porozumieć się w języku migowym? Brak tłumacza
Czy w punkcie informacyjnym można porozumieć się w języku migowym? Brak tłumacza
Czy miejsca z tłumaczem języka migowego są oznaczone piktogramem? Nie

System wspierający słyszenie

Czy kasa jest wyposażona w pętlę indukcyjną? Tak
Czy punkt informacyjny jest wyposażony w pętlę indukcyjną? Tak
Czy miejsca z pętlą indukcyjną są oznaczone piktogramem? Tak

Informacja o zakresie działalności

Czy na stronie internetowej znajduje się tekst odczytywalny maszynowo z informacją o zakresie działalności Twojej instytucji? Nie
Czy na stronie internetowej znajduje się plik w polskim języku migowym (PJM), opisujący zakres działalności Twojej instytucji? Tak
Czy na stronie internetowej znajduje się informacja w tekście łatwym do czytania (ETR), opisująca zakres działalności Twojej instytucji? Tak

Komunikacja na wniosek

Czy w Twojej instytucji istnieją procedury zapewnienia komunikacji zgodnej z wnioskiem osoby ze szczególnymi potrzebami, na przykład w alfabecie Braille’a lub z osobą głuchoniewidomą? Nie

Przeszkolony zespół

Czy osoby pracujące na wydarzeniu znają zasady obsługi i komunikacji z osobą z niepełnosprawnością wzroku, słuchu, intelektualną i ruchową? Tak

Dostępność cyfrowa

Deklaracja dostępności

Link do deklaracji dostępności: https://www.mit.krakow.pl/deklaracji-dostepnosci/
Czy multimedia są publikowane na stronie www i w mediach społecznościowych Twojej instytucji z audiodeskrypcją i napisami dla niesłyszących? Tak
Czy grafiki są publikowane na stronie www i w mediach społecznościowych Twojej instytucji z tekstem alternatywnym? Nie