Dom Otwarty

Budynek

Nazwa budynku: Dom Otwarty
Miejscowość: Warszawa
Adres: ul., Radzymińska 123

Dostępność architektoniczna

Miejsca parkingowe

Czy na terenie obiektu lub w jego okolicy znajdują się miejsca parkingowe? Tak
Czy korzystanie z parkingu jest odpłatne? Nie
Czy zapewniono miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością? (na terenie obiektu lub w strefie publicznej): Tak

Wejście

Położenie wejścia dostępnego dla osób poruszających się na wózku: Wejście główne
Czy wejście jest wolne od barier poziomych i pionowych? Drzwi potrzebują jeszcze wspomagania otwierania, żeby można je było otworzyć z użyciem mniejszej siły. Oprócz tego nie ma barier.
W jaki sposób można dostać się do wejścia? Pochylnią lub rampą
W jaki sposób osoba poruszająca się na wózku / osoba starsza może dostać się do budynku? Samodzielnie, Przy pomocy pracownika obiektu, Przy pomocy własnego asystenta
Z jakich rozwiązań mogą skorzystać osoby ze szczególnymi potrzebami chcące wejść do budynku, na przykład poręcze przy schodach, dostępne przyciski w windzie, drzwi otwierane bez użycia znacznej siły? Pochylnia, poręcze, oznakowania poziome.
Jaka jest szerokość drzwi wejściowych w cm? 100 cm
Czy drzwi są czytelnie oznaczone, na przykład w sytuacji, gdy zostały wykonane w przynajmniej 75 procent powierzchni z przezroczystego materiału? Całe są oklejone kolorową grafiką.
Czy drzwi mają pasy ostrzegawcze w kontrastowych kolorach, naklejone na co najmniej dwóch poziomach? Tak
Czy drzwi do pomieszczeń mają czytelne oznaczenia, z zachowaniem odpowiedniego kontrastu kolorystycznego? Tak
Inne uwagi dotyczące wejścia: Po wejściu można usłyszeć dźwięk szumiącej, cieknącej wody. To dźwięk z instalacji, nic się na głowę nie leje, ale można się przestraszyć, bo to czasem głośny dźwięk.

Przestrzeń

Kasa

Czy kasa położona jest w miejscu dostępnym dla osób poruszających się na wózku? Tak
Czy przynajmniej jedno stanowisko w kasie jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach? Tak

Toalety i pokoje rodzica z dzieckiem

Czy zapewniono toaletę w pobliżu miejsca wydarzenia dla osób starszych? Tak
Podaj odległość toalety od miejsca wydarzenia. Toaleta znajduje się w tym samym budynku.
Czy zapewniono toaletę dla osób z niepełnosprawnością? Tak
Podaj odległość toalety od miejsca wydarzenia. Toaleta znajduje się w tym samym budynku.
Czy zapewniono komfortkę? Tak
Czy zapewniono pokój rodzica z dzieckiem? Nie
Czy zapewniono przewijak? Tak

Pokój wyciszenia

Czy zapewniono pokój wyciszenia? Tak
Opisz gdzie znajduje się pokój wyciszenia i co w nim jest. Pokój wyciszenia znajduje się w korytarzu, który jest oddzielony od głównego holu z recepcją, jest wyłożony sztuczną trawą, na ścianach ma panele wygłuszające. Znajduje się w nim fotel pufa, tunel dla dzieci.

Miejsca odpoczynku

Czy zapewniono miejsca siedzące? Tak, kanapy w aneksie kuchennym.
Opisz jakie masz krzesła, ławki, czy są z podłokietnikami? Różne w różnych salach. Najczęściej są używane te bez podłokietników, są też fotele biurowe z podłokietnikami.

Dostęp do pomieszczeń

Czy w obiekcie jest zapewniony dostęp dla osób poruszających się na wózku do wszystkich pomieszczeń (z wyłączeniem technicznych)? Tak
Napisz, do których pomieszczeń zapewniono wejście osobom poruszającym się na wózkach, a do których takiego wejścia nie udało się zapewnić. Do wszystkich poza serwerownią i pomieszczeniem gospodarczym.

Sale

Czy w pomieszczeniu, w którym odbywa się wydarzenie, zapewniono wolne od barier przestrzenie komunikacyjne poziome i pionowe? Tak
Opisz dokładnie bariery, które utrudniają poruszanie się w pomieszczeniu, w którym odbywa się wydarzenie, na przykład zbyt wąskie korytarze, przejścia). nie dotyczy
Wskaż rozwiązania dostępności istniejące w danej przestrzeni, na przykład poręcze, oznaczone krawędzie schodów, antypoślizgowa podłoga. Antypoślizgowa podłoga, oznaczenia poziome, pochylnia, oznaczenia NFC i alfabetem Braille'a, pętle indukcyjne, tłumacz PJM online.
Czy, jeśli wydarzenie odbywa się na wyższej kondygnacji, zapewniono windę/inne urządzenie? Nie dotyczy
Napisz jakie to urządzenie i czy można je obsłużyć samodzielnie. nie dotyczy

Akustyka

Czy w pomieszczeniu, w którym odbywa się wydarzenie, są pogłos lub echo? Nie

Oświetlenie

Czy przestrzeń w budynku, na przykład schody, jest odpowiednio oświetlona, to jest zgodnie z normą PN-EN 12464-1:2012? Nie dotyczy
Czy światło we wnętrzu budynku może oślepiać uczestników wydarzeń lub powodować olśnienia? Nie
Czy wewnątrz budynku zastosowano jedno z rozwiązań: światło rozproszone, odpowiednie osłony źródeł światła, światło skierowane tak, by nie świecić prosto w oczy uczestników? Tak
Czy źródła światła na wystawie powodują odblask lub refleksy? Nie

Kontrast

Czy wewnątrz budynku zapewniono kontrast kolorystyczny ścian, podłogi i drzwi? Tak

Warunki sensoryczne

Czy przestrzeń, w której odbywa się wydarzenie jest przyjazne sensorycznie? Nie
Opisz ewentualne utrudnienia, na przykład hałas, dużo ludzi, intensywne zapachy, mocne lub oślepiające światła, niespodziewane dźwięki. Niespodziewane dźwięki z kanalizacji: szumiąca, cieknąca woda, czasem dosyć głośna, nadal pachnie remontem, ale to kwestia czasu, światło po włączeniu jest bardzo jasne, ale można nim sterować i zmniejszyć natężenie.

Informacja o rozkładzie pomieszczeń

Jaki rodzaj informacji dotykowej dotyczącej przestrzeni zapewniono w budynku? Informacje w alfabecie Braille'a przy wejściach do pomieszczeń
Napisz, gdzie znajdują się punkty z informacją dotykową i jak do nich dojść. Przy wejściach do pomieszczeń
Jaki rodzaj informacji dźwiękowej dotyczącej przestrzeni zapewniono w budynku? Czujniki nadające komunikaty za pomocą aplikacji na telefon, np. beacon, Informacje przekazywane przez pracownika w pobliżu wejścia (np. na recepcji, w punkcie informacyjnym)
Napisz, gdzie znajdują się punkty z informacją dźwiękową i jak do nich dojść. Przy wejściach do pomieszczeń.
Jaki rodzaj informacji wizualnej dotyczącej przestrzeni zapewnono w budynku? Napisy lub piktogramy przy wejściach do pomieszczeń, Informacje kierunkowe (np. strzałki z napisami lub piktogramami wskazującymi położenie najważniejszych miejsc), Plany budynku
Napisz, gdzie znajdują się punkty z informacją wizualną i jak do nich dojść. W głównym holu znajduje się plan i kolorowe prowadnice prowadzą od niego do sal po podłodze i ścianach.

Wstęp osób z psami asystującymi

Czy osoby poruszające się z psem asystującym mogą wejść na wydarzenie? Tak
Czy obsługa obecna na wydarzeniu wie, gdzie i na jakich zasadach mogą poruszać się osoby z psem asystującym? Tak

Ewakuacja

Czy w budynku obowiązuje szczegółowa procedura ewakuacji, wskazująca w jaki sposób prowadzona jest ewakuacja lub ratowanie osób ze szczególnymi potrzebami przebywających na terenie budynku? Nie
Czy obsługa wydarzenia, osoba odpowiedzialna za ewakuację, zna zasady ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami? Tak
Czy zostanie opracowana procedura ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami uczestniczących w wydarzeniu? Tak
Link do informacji o ewakuacji osób uczestniczących z budynku. nie dotyczy
Czy w budynku znajduje się dźwiękowy system powiadamiania alarmowego? Tak
Czy w budynku znajduje się świetlny system powiadamiania alarmowego? Tak
Dodatkowe informacje. nie dotyczy

Dostępność Informacyjno-komunikacyjna

Środki wspierające komunikowanie się

Czy Twoja instytucja zapewnia środki wspierające komunikowanie się? Tak - poczta elektroniczna, SMS lub MMS, komunikacja audiowizualna
Czy w kasie można porozumieć się w języku migowym? Tłumacz języka migowego online
Napisz w jakich godzinach, z wykorzystaniem jakiego urządzenia, na przykład komputera lub tabletu, można skorzystać z tłumaczenia na język migowy. w trakcie trwania wydarzenia
Czy w punkcie informacyjnym można porozumieć się w języku migowym? Nie dotyczy
Czy miejsca z tłumaczem języka migowego są oznaczone piktogramem? Tak
Dodatkowe informacje. nie dotyczy

System wspierający słyszenie

Czy kasa jest wyposażona w pętlę indukcyjną? Tak
Czy punkt informacyjny jest wyposażony w pętlę indukcyjną? Nie
Czy miejsca z pętlą indukcyjną są oznaczone piktogramem? Nie
Dodatkowe informacje. nie dotyczy

Informacja o zakresie działalności

Czy na stronie internetowej znajduje się tekst odczytywalny maszynowo z informacją o zakresie działalności Twojej instytucji? Nie
Link do pliku: nie dotyczy
Czy na stronie internetowej znajduje się plik w polskim języku migowym (PJM), opisujący zakres działalności Twojej instytucji? Nie
Link do pliku: nie dotyczy
Czy na stronie internetowej znajduje się informacja w tekście łatwym do czytania (ETR), opisująca zakres działalności Twojej instytucji? Nie
Link do pliku: nie dotyczy

Komunikacja na wniosek

Czy w Twojej instytucji istnieją procedury zapewnienia komunikacji zgodnej z wnioskiem osoby ze szczególnymi potrzebami, na przykład w alfabecie Braille’a lub z osobą głuchoniewidomą? Nie

Przeszkolony zespół

Czy osoby pracujące na wydarzeniu znają zasady obsługi i komunikacji z osobą z niepełnosprawnością wzroku, słuchu, intelektualną i ruchową? Nie
Napisz jakie osoby ze szczególnymi potrzebami zostaną poprawnie obsłużone w Twojej instytucji. osoby na wózkach, niewidomi, głusi, osoby ze spektrum autyzmu

Dostępność cyfrowa

Deklaracja dostępności

Link do deklaracji dostępności: http://domotwarty.com.pl/p,71,deklaracja-dostepnosci
Czy multimedia są publikowane na stronie www i w mediach społecznościowych Twojej instytucji z audiodeskrypcją i napisami dla niesłyszących? Nie
Czy grafiki są publikowane na stronie www i w mediach społecznościowych Twojej instytucji z tekstem alternatywnym? Nie