Dzień Otwarcia 11. Festiwalu Kultury bez Barier MOŻESZ mniej

Ten Dzień zaprojektowany jest dla Ciebie – Droga Osobo zajmująca się dostępnością.

Chcemy, byś przyjechała i czuła się u nas dobrze.

Byś znalazła przestrzeń na wytchnienie, na rozmowy z Publicznością festiwalową / z innymi osobami, które zajmują się dostępnością / ze sobą.

Wydarzenie zaprogramowaliśmy tak, byś miała przestrzeń na oddech, miejsce w ciszy oraz miejsce, gdzie – jeśli zechcesz – profesjonaliści ze studia masażu Cuda Niewidy dotykiem zdejmą z Twoich barków napięcie.

Przyjedź do nas i bądź z nami tego dnia.

Możesz brać udział, w czym zechcesz. Daj nam proszę znać o Twoich potrzebach.

Program

Dzień Otwarcia 4.10.2023, Mazowiecki Instytut Kultury, ul. Elektoralna 12

9:30 – 10:00 – rejestracja i sieciowanie przy kawie
10:00 – 12:00 – Warsztaty z dobrostanu
12:30 – 13:30 – lunch
13:30 – 15:30 – targi – prezentacja dostępnych miejsc i ofert dla innych koordynatorów oraz publiczności – ZAPOZNAJ SIĘ z Regulaminem (poniżej)
16:00 – 17:00 – Otwarty mikrofon, czyli rozmawiamy spontanicznie na forum
19:00 – 22:00 – potańcówka, w formie Silent Disco i tradycyjnej – z muzyką na całą salę.

Oprócz tego zapewnimy Wam:

 • miejsce na spokojne rozmowy
 • Strefa Ciszy
 • mini strefę relaksu z masażem
 • relaks w Tajemniczym Ogrodzie MIK (w zależności od pogody)
 • opiekę dla dzieci dla rodziców/opiekunów chcących przybyć z dziećmi (9:30-16:00)
 • napoje – woda, kawa, herbata
 • lunch wegański

*Program może ulec zmianie.

Wszystkie informacje nt. rozmieszczenia ww. działań znajdą się na mapie, na stronie internetowej www.fkbb.pl.
Podczas wydarzenia w każdej przestrzeni zadbamy o odpowiednie oznaczenia.

Regulamin dla Partnerów – wystawców na Targach

 • Organizatorami Targów są Fundacja Kultury bez Barier i Mazowiecki Instytut Kultury.
 • Wystawcą może być organizator dostępnych wydarzeń (instytucje kultury, organizacje pozarządowe, firmy, grupy nieformalne, osoby prywatne).
 • Targi są wydarzeniem dla organizatorów dostępnych wydarzeń oraz osób zainteresowanych dostępnymi wydarzeniami, w tym osób z różnymi potrzebami.
 • Celem Targów jest promocja dostępnych wydarzeń w Polsce oraz budowanie publiczności dostępnych wydarzeń.
 • Organizator zapewnia Wystawcom stoisko, rozumiane jako krzesła oraz sztaluga/miejsce do przymocowania tablicy/posteru z najważniejszymi informacjami o Wystawcy i jego ofercie.
 • Organizator zapewnia wystandaryzowane tablice/postery.
 • Wystawca dostarcza treści na tablicę/poster.
 • Organizator zapewnia produkcję tablicy/posteru.
 • Wystawcy samodzielnie aranżują przestrzeń wystawienniczą, jednak w oparciu o główną koncepcję Organizatora (stoiska posterowe).
 • Materiały promocyjne Wystawców mogą zostać umieszczone na stoisku, ale prosimy o umiar i ekologiczne podejście.
 • Stoisko oraz wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.
 • Zgłoszenie uczestnictwa poprzez wysłanie formularza jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu.
 • Organizator zapewnia Wystawcy przestrzeń na stoisko (krzesła, sztalugę/miejsce na tablicę/poster) na czas trwania wydarzenia 4.10.2023, g. 13:30-15:30.
 • Montaż stoisk będzie możliwy od godziny 9:30 4 października.
 • Miejsce stoiska będzie zaznaczone na mapie, która będzie udostępniona przed wydarzeniem.
 • Mapa Wystawców jest tworzona najpóźniej 10 dni przed wydarzeniem, Wystawcy otrzymają ją najpóźniej 7 dni przed wydarzeniem.
 • Demontaż stoisk musi nastąpić najpóźniej 4 października od 15:30-16:00.
 • Ponieważ liczba miejsc jest ograniczona (maks. 30 wystawców), zgłoszenie się przez formularz nie jest jednoznaczne z przyjęciem na Targi.
 • O przyjęciu będziemy informować Państwa osobnym mailem do 18.09.2023
 • Miejsce stoiska wyznaczane jest przez organizatorów i zależy od liczby zgłoszeń wystawców. Postaramy się ustawić Wystawców tematycznie, typami instytucji.
 • Organizatorzy zapewniają, że dokładają wszelkich starań, aby wszystkie stoiska były ulokowane równie atrakcyjnie wzdłuż ciągów komunikacyjnych.
 • Na jednym stoisku może znaleźć się jeden Wystawca. Nie łączymy stoisk różnych Wystawców, ponieważ utrudni to komunikację i promocję.
 • Organizatorzy pozostawiają sobie możliwość zamknięcia listy Wystawców wcześniej lub odmówienia przyjęcia Wystawcy. O odmowie Organizator poinformuje mailowo.
 • Wystawca zobowiązany jest do zwrotu Organizatorowi Stoiska wraz z całością wyposażenia, które zostało przekazane Wystawcy 4.10.2023, najpóźniej do godziny 17:00 4.10.2023, w stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem zużycia będącego następstwem należytego, prawidłowego użytkowania Stoiska zgodnie z Umową. W przypadku, gdy Wystawca nie przywróci Stoiska do ww. stanu, Organizator na koszt Wystawcy, zutylizuje rzeczy.
 • Organizator nie zwróci Wystawcy wartości jakichkolwiek rzeczy pozostawionych na Stoisku.
 • Przez cały czas trwania wydarzenia jego teren jest chroniony przez agencję ochrony. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione na stoisku przedmioty. Prosimy dla własnego bezpieczeństwa o niepozostawianie przedmiotów cennych.
 • W przypadku niezwrócenia lub uszkodzenia sprzętu wypożyczonego, wystawca ponosi koszt związany z naprawą lub zakupem nowego.
 • Wystawca zobowiązuje się, że będzie przestrzegać wszystkich powszechnie obowiązujących przepisów i wytycznych. Wystawca odpowiada za naruszenie ww. przepisów.
 • Wydarzenie odbędzie się z zachowaniem wszelkich norm bezpieczeństwa.

Kontakt

W przypadku pytań, wątpliwości lub chęci skonsultowania się zapraszamy do kontaktu:
Anna Żórawska
tel. 512 396 475
mail: festiwal@kulturabezbarier.org z dopiskiem “TARGI”