Zostań Partnerem 12. FKBB – FAQ

16.06.2024, godz. 18:06

Nabór został zamknięty 7 lipca.

Ruszył pierwszy etap zgłoszeń dla organizacji i instytucji kultury!
Zostań Partnerem 12. Festiwalu Kultury bez Barier i razem z nami stwórz program tegorocznej edycji Festiwalu!

W 2024 roku Festiwal Kultury bez Barier odbywa się od 15 do 20 października w całej Polsce.
15 października, czyli w Dzień Otwarcia, odbędą się jedynie wydarzenia organizowane przez zespół Festiwalu Kultury bez Barier. Wydarzenia organizowane przez Parterów mogą odbywać się od 16 do 20 października 2024.

Chcesz zostać Partnerem?

Przeczytaj poniższe pytania i odpowiedzi, aby dowiedzieć się wszystkich najważniejszych rzeczy na temat tego procesu 🙂

Czym jest Festiwal Kultury bez Barier?

Festiwal Kultury bez Barier to święto dostępnej kultury. Podczas tych kilku jesiennych dni zbieramy pod parasol programu festiwalowego wydarzenia dostępne odbywające się w całej Polsce.

Wydarzenia powinny być dostępne dla każdego i oferować wybrane rozwiązania dostępności.

Podczas Festiwalu zapraszamy osoby z niepełnosprawnościami i bez, starsze, młodsze, z dziećmi, bez dzieci, stałych uczestników i uczestniczki kultury, a także tych, którzy na wydarzeniach bywają rzadko.

Na Festiwalu każdy jest mile widziany 🙂

Kto może zostać Partnerem Festiwalu Kultury bez Barier?

Partnerem 12. edycji Festiwalu Kultury bez Barier może zostać każdy, kto chciałby zorganizować wydarzenie dostępne i wpisać je do programu Festiwalu. Partnerem może być instytucja kultury, organizacja pozarządowa, nieformalna grupa, osoba indywidualna, firma, itd.

Jakie są zadania Partnera?

Przeczytaj Regulamin udziału partnera w 12. Festiwalu Kultury Bez Barier (2024).
Jeżeli wciąż masz pytania – napisz do nas na adres festiwal@kulturabezbarier.org.

Jakie wydarzenie mogę zgłosić do programu 12. Festiwalu Kultury bez Barier?

W programie Festiwalu Kultury bez Barier powinny znaleźć się wydarzenia zorganizowane z myślą o konkretnej grupie napotykającej na co dzień bariery w dostępie do kultury. Uczestnikiem wydarzeń festiwalowych może być każda zainteresowana osoba. Wydarzenia powinny być zorganizowane zgodnie z potrzebami grupy, do której są adresowane.

Wydarzenie powinno odbyć się w dniach od 16 do 20 października 2024. Nie przyjmujemy wydarzeń odbywających się przed 15 października (włącznie) oraz wydarzeń odbywających się po 20 października

Jeżeli chcesz zgłosić wydarzenie musisz najpierw zarejestrować się jako Partner (do 7 lipca 2024 – PRZEDŁUŻONY TERMIN!).

Nie znam się na dostępności. Czy mogę być Partnerem Festiwalu?

Oczywiście! Chcemy, aby jak najwięcej podmiotów uczyło się dostępności i robiło w niej pierwsze kroki!

Zgłoś się jako Partner, a my dobierzemy Ci koordynatorkę pracy festiwalowej, która pomoże Ci podjąć odpowiednie decyzje związane z dostępnością.

Jak można zgłosić się jako Partner 12. Festiwalu Kultury bez Barier?

Zgłoszenie do Festiwalu odbywa się w trzech etapach:

Krok 1: Zgłoszenie chęci uczestnictwa w Festiwalu (od teraz do 7 lipca 2024 – PRZEDŁUŻONY TERMIN!)

 • Chcesz dołączyć do Festiwalu po raz pierwszy?
  Załóż konto na stronie Festiwalu. Do tego etapu potrzebne są: nazwa i dane adresowe Partnera, imię i nazwisko oraz e-mail do osoby kontaktowej, deklaracja uczestnictwa w 12. edycji Festiwalu jako Partner.
 • Byłaś / byłeś Partnerem w poprzednich edycjach Festiwalu?
  Zaloguj się na swoje konto, przeczytaj i zaakceptuj regulaminy obowiązujące w 2024 roku.
  Zaktualizuj dane w wizytówce i podaj aktualne dane kontaktowe.

Krok 2: Zgłoszenie wydarzenia poprzez wypełnienie Formularza Wydarzenia oraz Formularza Miejsca (do 10 września)
Formularze dostępne będą na stronie Festiwalu, po zalogowaniu na konto Partnera.

 • Formularz Wydarzenia
  Partner musi zamieścić opis zgłaszanego wydarzenia.
 • Formularz Miejsca
  Partner musi umieścić na swoim profilu nazwy wszystkich miejsc, w których będą odbywać się wydarzenia i uzupełnić formularz z informacjami o dostępności tych przestrzeni.

Krok 3 (opcjonalny): Zgłoszenie wniosku o Wsparcie Dostępności Wydarzenia.

Jeżeli Partner chce otrzymać Wsparcie, powinien wypełnić Formularz Wsparcia Dostępności Wydarzenia. Partner może zgłosić prośbę o udzielenie Wsparcia w 1. turze – do 7 lipca (PRZEDŁUŻONY TERMIN!), lub w 2. turze – do 10 września.
Udzielenie Wsparcia odbywa się zgodnie z Regulaminem udzielenia Wsparcia Dostępności Wydarzenia. Szczegóły zostaną przekazane wszystkim zgłoszonym Partnerom.

Ile wydarzeń mogę zgłosić?

Zachęcamy do wyboru 1-2 najciekawszych wydarzeń ze stałej oferty instytucji / organizacji. Jeżeli chcecie zaproponować coś nowego, upewnijcie się, że jest to wydarzenie atrakcyjne dla wybranej grupy odbiorców. Dopuszczamy możliwość zgłoszenia większej liczby wydarzeń, natomiast zachęcamy najpierw do skonsultowania tego wyboru z przydzieloną koordynatorką.

Czy mogę ubiegać się o Wsparcie Dostępności do każdego zgłoszonego przeze mnie wydarzenia?

Zależy nam na udzieleniu wsparcia do jak największej liczby wydarzeń zgłaszanych przez Partnerów. Zachęcamy, aby każdy Partner zgłosił jedno wydarzenie. W wyjątkowych przypadkach dopuszczamy możliwość dofinansowania więcej niż jednego wydarzenia (np. w sytuacji, gdy Partner oferuje wydarzenie szczególnie poszukiwane i pożądane przez konkretną grupę).

Czy mogę organizować wydarzenie w partnerstwie z innym podmiotem? Jak to zgłosić?

Oczywiście, zachęcamy do nawiązywania partnerstw pomiędzy instytucjami, organizacjami, osobami fizycznymi, kolektywami, itd. Aby zgłosić się jako Partner możecie wybrać jeden podmiot z partnerstwa i zgłosić go jako Partnera i pod jego szyldem dodawać wydarzenia lub zgłosić się jako nowy Partner o nowej nazwie.

Czy bycie Partnerem 12. Festiwalu Kultury bez Barier jest bezpłatne?

Tak, nie pobieramy opłat za współpracę z Festiwalem Kultury bez Barier. Ponadto Partnerzy mogą zgłosić prośbę o udzielenia Wsparcia Dostępności Wydarzenia.

Z czym się wiąże zgłoszenie wydarzenia do programy 12. Festiwalu Kultury bez Barier?

Przeczytaj Regulamin udziału partnera w 12. Festiwalu Kultury Bez Barier (2024).
Jeżeli wciąż masz pytania – napisz do nas na adres festiwal@kulturabezbarier.org.

Chciałabym / chciałbym zgłosić swoje wydarzenie do programu, ale nie mam lokalu. Na jaką pomoc mogę liczyć?

Zgłoś się jako Partner pomimo braku lokalu!

Napisz do nas, a my pomożemy Ci znaleźć odpowiednie miejsce. Wyślij maila na adres festiwal@kulturabezbarier.org.

Przegapiłem / przegapiłam termin zgłoszeń Partnerów – co teraz?

Ostatecznym terminem zgłoszeń do listy Partnerów Festiwali jest 7 lipca (PRZEDŁUŻONY TERMIN!). Ustalenie takiej daty granicznej umożliwia nam zaplanowanie pracy i poświęcenie odpowiedniej uważności zgłoszonym Partnerom.

Zawsze jednak poszukujemy teatrów i kin, ponieważ spektakle i filmy są najbardziej pożądanymi wydarzeniami dla znanych nam odbiorców Festiwalu. Jeżeli chcesz zaoferować wydarzenie teatralne lub filmowe – napisz do nas na adres festiwal@kulturabezbarier.org.

Dopuszczamy możliwość wydłużenia deadlinu. Jeżeli jesteś zainteresowana / zainteresowany – napisz do nas na adres festiwal@kulturabezbarier.org.