Oprowadzanie w języku białoruskim po wystawie „Strach” – Festiwal Kultury Bez Barier

Wydarzenia

25.09 - 04.10


Wrzesień

Październik

Oprowadzanie w języku białoruskim po wystawie „Strach” Азнаямленне з выставай “Страх” на беларускай мове.


Powiększ obraz: Afisz wystawy

Fot.: Galeria Arsenał w Białymstoku

Instytucja:
Galeria Arsenał w Białymstoku
Miejsce:
Galeria Arsenał elektrownia,
15-080 Białystok, ul. Elektryczna (wejście od ul. Świętojańskiej) 13
Kategoria:
 • Muzeum / galeria
Data:
26.09.2020
Czas:
13:00 - 15:00
Czas trwania:
2 godz.
Typ wydarzenia:
Stacjonarne
Bilet:
wydarzenie niebiletowane
Wydarzenie dla:
 • Dla dorosłych
 • Wydarzenie wielokulturowe
Dostępność wydarzenia:
Tłumaczenie na język białoruski
Inne:
Organizator wydarzenia zapewnia miskę z wodą dla psa przewodnika/asystującego.

Osoby przebywające na terenie Galerii są zobowiązane do:
1. Zasłaniania ust i nosa maseczkami lub w inny sposób, chyba że z przepisów prawa powszechnie obowiązującego osoba jest zwolniona z takiego obowiązku;
2. Dezynfekowania rąk przy wejściu na teren Galerii; środek dezynfekujący dostępny dla zwiedzających przy wejściu;
3. Utrzymania minimum dwumetrowego dystansu między sobą (nie dotyczy rodziców z dziećmi oraz asystentów osób z niepełnosprawnościami).
4. Zapraszamy do Galerii Widzów, którzy, według swojej najlepszej wiedzy, nie są osobami zakażonymi oraz nie przebywają na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. Przed wejściem do Galerii na Wydarzenie/Wystawę, każdy Widz jest zobowiązany do złożenia pracownikowi obsługi wystaw obowiązkowego pisemnego oświadczenia o stanie zdrowia

Асобы на тэрыторыі Галерэі абавязаныя:
1. Закрываць вусны і нос маскай або іншым сродкам, за выключэннем тых асоб, якіх абавязваючыя законы вызваляюць ад гэтага абавязку.
2. Дэзінфекаваць рукі пры ўваходзе ў Галерэю; сродак даступны для кожнага каля уваходу.
3. Трымаць як мінімум двухметровую дыстанцыю адно ад аднаго (не тычыцца бацькоў з дзецьмі або асістэнтаў з асобамі з абмежаваннямі).
4. Запрашаем у Галерэю Гледачоў, якія, паводле сваіх ведаў, не заражаныя, не прабываюць на каранціне або пад эпідэміялагічным наглядам. Пры ўваходзе на Падзею/Выставу кожны Гледач мусіць працаўніку абслугі выставаў падпісаць заяву пра сваё здароўе.

Уваход свабодны

Выстава для дарослых гледачоў.


Powrót

Legenda:


Wydarzenie:

 • Piktogram: Dla osób niesłyszących
 • Piktogram: Dla osób niewidomych i niedowidzących
 • Piktogram: Dla osób z niepełnosprawnością ruchową
 • Piktogram: Dla osób z niepełnosprawnością ruchową z asystentem
 • Piktogram: Dla osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Piktogram: Dla osób ze spektrum autyzmu
 • Piktogram: Dla dzieci
 • Piktogram: Dla dorosłych
 • Piktogram: Wydarzenie wielokulturowe

Dostępność wydarzenia:

 • Piktogram: Pętla indukcyjna
 • Piktogram: Przenośne (osobiste) systemy FM
 • Piktogram: Język migowy
 • Piktogram: Polskie napisy
 • Piktogram: Napisy dla niesłyszących
 • Piktogram: Audiodeskrypcja
 • Piktogram: Tyflografika, materiały do dotykania
 • Piktogram: Tłumaczenie na język