Start rezerwacji – Festiwal Kultury Bez Barier

Wydarzenia

25.09 - 04.10


Wrzesień

Październik

Start rezerwacji

17.09.2020


WYSTARTOWAŁY REZERWACJE NA FESTIWALOWE WYDARZENIA! SZCZEGÓŁY NA WWW.FKBB.PL #MOŻESZ #8FKBB

Program festiwalu tworzy ok. 136 wydarzeń z 47 warszawskich instytucji i organizacji kultury oraz 32 wydarzenia 14 miast Polski (ze Stalowej Woli, Krakowa, Zakopanego, Nowego Sącza, Lublina, Gdańska, Bielsko-Białej, Torunia, Wrocławia, Białegostoku, Łodzi, Gdyni, Opola i Cieplewa). W tym roku nie zabraknie również wydarzeń organizowanych specjalnie na zamówienie Festiwalu Kultury Bez Barier. Będzie to koncert rapera Grubsona z tłumaczeniem na polski język migowy (koprodukcja z Narodowym Centrum Piosenki Polskiej w Opolu) oraz cykl rozmów w klubie festiwalowym działającym w Ocho przy Teatrze Ochoty. Uczestnicy Festiwalu będą mieli okazję spotkać się m.in. z aktorem Tomaszem Kotem, aktywistą Mamadou Dioufem i tiktokerami VIP Team. Przygotowaliśmy również spotkania i wydarzenia w angielskiej i rosyjskiej wersji językowej!

EN: BOOKINGS ARE OPEN! #YOUCAN GO TO www.fkbb.pl AND FIND SOMETHING FOR YOURSELF!

Our Festival’s program is composed of 136 events from 47 institutions and organisations from Warsaw, and 32 events from 14 other Polish cities. Of course there will also be many events organised by us - Culture Without Barriers Foundation. For example: a concert of a polish rapper Grubson, interpreted in polish sign language - all of this in the National Center of Polish Song in Opole. We will also invite amazing guests for a series of meetings/debates in our festival Cafe OCHO nearby Ochota Theatre. You can meet with the actor Tomasz Kot, or blind TikTokers - VIP Team. There will also be events in English and Russian language!

RU: ОТКРЫТО БРОНИРОВАНИЕ НА МЕРОПРИЯТИЯ ФЕСТИВАЛЯ! ДЕТАЛИ НА WWW.FKBB.PL# ВЫ МОЖЕТЕ # 8FKBB

Программа фестиваля состоит из около 136 мероприятий от 47 варшавских учреждений и культурных организаций, а также 32 мероприятия из 14 городов Польши (Сталова-Воля, Краков, Закопане, Новы-Сонч, Люблин, Гданьск, Бельско-Бяла, Торунь, Вроцлав, Белосток, Лодзь, Гдыня, Ополе и Цеплева). В этом году также будут организованы мероприятия специально на заказ фестиваля "Культуры без барьеров". Это будет концерт рэпера Грубсона с переводом на польский язык жестов (совместное производство с Национальным центром польской песни в Ополе), а также серия интервью в фестивальном клубе, действующем в кафе Охо, в театре Охота. У участников фестиваля будет возможность встретиться, в том числе с актером Томашем Котом, активистом Мамаду Диуфом и тиктокерами VIP Team. Мы также подготовили встречи и мероприятия на английском и русском языках!


Powrót